Nyheter

”Avskaffa premiepensionssystemet”

Publicerad 2011-06-19

SPF:s krav i korthet:

Bromsen leder till ökade inkomstklyftor och osäker utveckling av pensionerna. Därför bör den avskaffas.

Dagens följsamhetsindexering på 1,6 procent bör halveras till 0.8 procent. Det skulle leda till lägre sänkningar av pensionen.

Det behövs mer pengar i pensionssystemets fördelningsdel. SPF anser att man bör ta pengar från ålderspensionsavgifterna.

Premiepensionssystemet ger låg avkastning och kostar mycket. Därför bör den avskaffas.

De fyra kraven riktas till riksdagen och regeringen. Bakgrunden är att bromsen sänkt pensionerna två år i rad med mer än sju procent samtidigt som lönerna ökat med fem procent.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.