Nyheter

”Frågor om vård berör alla”

Publicerad 2011-08-31

– Det handlade mycket om multisjuka äldre och om hur vården ska kunna förbättras, så att människor inte ska behöva hamna mellan stolarna.

Det var något som SPF pekade på i samband med SPF-veckan för ett par år sedan.
– Precis, och jag konstaterar att insynsrådet också uppmärksammade den stora bristen på geriatriker i Sverige, vilket är en annan fråga som SPF har tryckt hårt på. Överbeläggningarna på våra sjukhus och brister i mellanvårdsformer mellan sjukhusvård och hemsjukvård ägnades också mycket tid.

 Varför är just du invald i rådet?
– Jag tror att regeringen vill ha med de äldres perspektiv i Socialstyrelsens arbete. Det i sin tur handlar nog mycket om att vi befinner oss i en brytningstid som handlar om flera saker. Attityden bland äldre utvecklas nu snabbt från att vara foglig till att vi kräver vårt rätt till bra och säker vård och till valfrihet. Vi blir också allt fler äldre och vi lever dessutom längre vilket innebär nya diagnoser och nya krav på vården.
 
Representerar du i första hand SPF eller innebär platsen runt bordet att du företräder alla Sveriges pensionärer?

– Jag företräder alla äldre, men kanske är det vidare än så. Frågor om hur sjukvård och omsorg fungerar berör ju egentligen alla.

Vilken betydelse kan det ha för SPFs medlemmar att förbundets ordförande sitter med i rådet?
– Det är glädjande att äldres perspektiv efterfrågas. Det är också stimulerande för oss i vårt arbete med att bli ännu kunnigare i viktiga frågor. Dessutom öppnar det för frågan om i vilka andra viktiga sammanhang i samhället som vi bör vara med på liknande sätt.

Vad tänker du på då?
– Ja, exempelvis när det gäller boendefrågor så finns det både myndigheter och verk där äldre bör finnas med. Det går att hitta många områden där våra erfarenheter och kunskaper skulle kunna göra stor nytta.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Olsson handplockad av regeringen

Insynsrådet beskrivs ibland som Socialstyrelsens egen styrelse, fast utan beslutanderätt. Många statliga myndigheter har en sådan ledningsfunktion. Tanken är att regeringen via sina generaldirektörer ska få snabbt och effektivt genomslag för sin politik.

Men rådgivning och perspektiv utifrån samhället bedöms som så viktiga att ett råd också ska finnas.
Från och med i höst vill regeringen alltså ha med äldres infallsvinklar i rådet. Valet har fallit på SPFs ordförande Karl Erik Olsson.

Insynsrådet sammanträder 4-5 gånger om året. Förutom generaldirektören, som är ordförande, och Karl Erik Olsson ingår följande sju personer i rådet från den 1 juli 2011 till den 31 december 2012.

  • Anders Andersson, riksdagsledamot, riksdagsledamot (KD)
  • Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
  • Christin Johansson, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
  • Kenneth Johansson, riksdagsledamot (C), ordförande, socialutskottet
  • Anders Olauson, styrelseordförande, Ågrenska
  • Marie Wedin, förbundsordförande i Sveriges Läkarförbund
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas