Receptet: Jobba längre dagar och flera år
Foto: Getty Images
Nyheter | Brist

Receptet: Jobba längre dagar och flera år

Äldreomsorgens enorma behov av personal måste mötas med att fler jobbar längre. Det menar Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-09

Äldreomsorgen står inför enorma rekryteringsbehov de kommande åren. Men när ökningen av antalet personer i arbetsför ålder är låg och fler blir äldre kommer arbetskraften inte räcka.

I den nya rapporten ”Välfärdens kompetensförsörjning – Personalprognos 2021-2031 och hur välfärden kan möta kompetensutmaningen” beskrivs en krass framtid:

  • Välfärden behöver anställa 410 000 personer på grund av demografins utveckling och pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras.
  • De som är över 80 år i befolkningen kommer att öka med nästan 50 procent vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent.
Bodil Umegård.

Utmaningen består i att personer i arbetsför ålder och därmed antalet sysselsatta ökar blygsamt under kommande tioårsperiod, konstaterar SKRs utredare Bodil Umegård som skrivit rapporten:

”Ungefär hälften av ökningen av sysselsatta behöver välja jobb inom vård och omsorg i kommuner eller hälso- och sjukvård i regioner till följd av demografin. Bara äldreomsorgen behöver en tredjedel av ökningen av sysselsatta. Samtidigt är konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden stenhård.”

– Om de som jobbar deltid skulle jobba tre timmar mer i veckan och om pensionsåldern höjs med två år så skulle man minska behovet av fler anställda med 100 000 personer, säger Bodil Umegård i en kommentar till TT.

Arbetsmiljön

Inom exempelvis kommunerna arbetade 52 procent av undersköterskorna heltid förra året, för sjuksköterskor var motsvarade siffra 62 procent.

– Det handlar om att ta tillvara på befintliga anställda, utveckla kompetens men också att satsa på arbetsmiljöarbete och att fler kan arbeta heltid, säger Bodil Umegård.

Malin Ragnegård.

Men att personalen ska jobba mer och längre kommer inte att lösa bemanningskrisen i äldreomsorgen, menar Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.

För detta saknas det tillräckliga ambitioner och konkreta förslag för att förbättra arbetsmiljön.

– Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att det ser ut så här och de måste berätta hur de tänker sig att förbättra situationen, säger Malin Ragnegård till TT.

Utveckla medarbetarna

SKR uttrycker det så här i rapporten:

”Lösningarna på välfärdens kompetensutmaning är således inte så enkla som att enbart rekrytera fler. Kommuner och regioner behöver i stället förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda. Det är där den största potentialen finns.”

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas