Nyheter

Du kan besöka kassan även i framtiden

Publicerad 2011-04-07

Bakgrunden är att Försäkringskassan har fått order av regeringen att anpassa verksamheten efter en lägre anslagsnivå 2013. Myndigheten har svarat med att säga att följden blir att man kommer att avveckla servicekontor, lokalkontor och serviceplatser.

Försäkringskassans servicekontor drivs tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Båda myndigheterna uttrycker oro för de föreslagna nedläggningarna i sina remissvar till utskottet.

Skulle drabba många

Servicekontoren hade under 2010 cirka 2,7 miljoner besök.

En avveckling av servicekontoren drabbar inte bara dem som är försäkrade hos Försäkringskassan, menar nu utskottet.

Eftersom kontoren drivs tillsammans med Pensionsmyndigheten och Skatteverket tvingas även dessa myndigheter att försämra sin service till medborgarna.

Debatt på onsdag
Därför vill utskottet att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som dels tillgodoser medborgarnas behov av att Försäkringskassan är tillgänglig lokalt med möjligheter till personliga möten, dels bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter.

På onsdag ska riksdagen debattera frågan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas