Nyheter

Döda ska begravas snabbare

Tiden mellan dödsfall och begravning halveras från dagens två månader till en månad. Det föreslår regeringen.

Publicerad 2011-11-10

Kraven på begravningsombuden ska också skärpas och det ska bli lättare att få tillbaka rätten till exempelvis en familjegrav, även om de anhöriga tidigare lämnat ifrån sig rätten till graven.

Idag är längsta tillåtna tid mellan dödsfall och gravsättning eller kremering två månader, och tiden har ökat markant de senaste åren.
I Stockholms kommun går det i genomsnitt 30,5 dagar mellan dödsfall och begravning.

– De långa väntetiderna i Sverige bottnar framför allt i att många anhöriga har krav att begravningarna ska hållas en fredag, och med starka önskemål om kyrka och präst, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande.

Vill se ny attityd

– Vi måste få till en attitydförändring i de här frågorna. Just nu har vi en situation som inte känns värdig, när avlidna får ligga i kylrum under lång tid i väntan på begravning för att människor inte får ihop sina kalendrar. Självklart är det viktigt att sörjande får skapa en ceremoni som de önskar, men jag tvivlar på att det behöver ta mer än en månad, om det tar en vecka i våra grannländer. Det leder också till stora kostnader för att bygga nya kylrum, säger civilminister Stefan Attefall (KD).

Ändringarna i begravningslagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 mars 2012. Ändringarna om begravningsavgift föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 2013.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fler förslag

Regeringen föreslår också:
– Begravningsavgiften ska i fortsättningen vara tydligt skiljd från kyrkoavgiften.
– Rätten att ta tillbaka rätten till en grav underlättas.
– Kraven på begravningsombuden skärps.

Regeringens förslag har samlats i en lagrådsremiss. När Lagrådet har granskat och godkänt kan regeringen lägga fram en proposition till riksdagen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas