Regeringen spelar med äldres säkerhet
Foto Colourbox
Nyheter

Regeringen spelar med äldres säkerhet

Regeringen äventyrar pensionärsorganisationernas trafiksäkerhetsarbete. Det menar SPFs trafikexpert Gunnar Carlsson som kräver att politikerna tänker om.

Publicerad 2011-11-06

Det är ett faktum att äldre är bäst på att följa tre enkla fundamentala regler för säker bilkörning – hörnstenar i dagens trafiksäkerhetsarbete:

– kör nykter
– använd bilbälte
– kör aldrig fortare än hastighetsgränsen

– Detta innebär att pensionärer i stort sett lever upp till sin del av det delade ansvaret mellan trafikanter och systemutformare som är grundbulten i Nollvisionen, säger Gunnar Carlsson.

Problemet är att systemutformarna, alltså staten, inte längre lever upp till sin del av avtalet, menar Gunnar Carlsson som nu ska försöka samla pensionärsorganisationerna till en gemensam protest, riktad till regeringen.

Pensionärer kör säkrast
En bidragande orsak till att äldre kör säkrast är det trafiksäkerhetsarbete som har utförts under många år av NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och landets pensionärsorganisationer, konstaterar Gunnar Carlsson.

– Ett uttryck för framgången är att pensionärerna var den enda trafikantgrupp som klarade det första etappmålet för Nollvisionen: en halvering av antalet dödade i trafiken mellan åren 1996 och 2007.

Arbete kan läggas ner
När nu den ansvariga myndigheten Trafikverket drar bort anslagen för NTF:s arbete och konsekvent avslår pensionärsorganisationernas ansökningar om verksamhetsstöd och projektstöd blir följden mycket allvarlig.

– NTF kan inte ge det kunskapsstöd som pensionärsorganisationernas behöver. Dessa riskerar att få lägga ner stora delar av sitt trafiksäkerhetsarbete.

Kostnadseffektivt
– Regeringen måste ompröva sin inställning och ta ansvar för att ett ökat antal äldre människor ska få en säker framtid i trafiken. De små anslag som tidigare stödde verksamheten var en mycket kostnadseffektiv del av det svenska trafiksäkerhetsarbetet, säger Gunnar Carlsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas