Nyheter

Regeringen vill skärpa Lex Sarah

Publicerad 2009-04-20

Förändringen förbereds just nu av socialdepartementet. Målet är att riksdagen ska ha godkänt förslaget före nästa års val.
– Min förhoppning är att betydligt fler missförhållanden kommer att anmälas när det ges möjlighet att vara anonym, säger Maria Larsson till Göteborgs-Posten.

Nationell överblick
Maria Larsson säger sig också vilja förstärka tillsynen av äldreomsorgen. Hon är kritisk till att ansvaret är fördelat på landets alla länsstyrelser.
– Att det finns 21 tillsynsmyndigheter har inneburit stora problem. Bland annat saknas en nationell överblick. I dagsläget görs ingen sammanställning av det totala antalet Lex Sarah-fall.
I stället bör Socialstyrelsen ges hela tillsynsansvaret.

Vill se fler anmäla
Maria Larsson vill också att alla anmälningar om missförhållanden på privata äldreboenden rapporteras till kommunens socialnämnd.
– Målet är att det ska råda likartade förhållanden inom hela äldreomsorgen, oavsett vem som är huvudman. Och anmälningsbenägenheten måste öka, både i den privata sektorn och i kommunerna, säger Maria Larsson.

Försök i Helsingborg
Carema är ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg om äldre. Företaget har med en överenskommelse med Kommunal försökt hitta en modell för så kallad meddelarfrihet för medlemmar anställda i företaget.
– Med denna överenskommelse har vi funnit ett sätt att göra meddelarfriheten som en tydlig och positiv del i vad vi erbjuder våra medarbetare. Vi vill ha högt till tak och öppen dialog med våra medarbetare och ser därför detta som ett led i denna strävan, säger Patrik Thulin, vice sektorchef för Carema Äldreomsorg.
– Vi är först ut med Kommunal i våra verksamheter i Helsingsborgs Stad men erbjuder motsvarande överenskommelse i de fall man vill komplettera kollektivavtalet, inrangeringsprotokollet och informationspolicyn, säger Patrik Thulin.

Ett steg på vägen
– Kommunal ser positivt på att meddelarskyddet stärks för dem som arbetar hos privata vårdentreprenörer. Anställda måste ha möjlighet att påtala problem och diskutera verksamheterna på olika sätt. Det är viktigt både för att få väl fungerande och öppna arbetsplatser men ytterst även för att säkra kvaliteten i välfärden. Denna överenskommelse är ett viktigt steg framåt, säger Kommunals sektionsföreträdare Marie Nilsson i Helsingborg.

Text: Jan Arleij

Diskutera:
Kommer en lagändring att förbättra äldreomsorgen? Vad tror du?
Mejla till webben@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas