Nyheter

Regeringen vill veta mer om anhöriga

Publicerad 2011-10-07

Regeringen anser sig veta för lite om hur anhöriga har det. I går – på Anhörigdagen – kom beslutet att genomföra en pilotundersökning om ”anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser”.

Äldreminister Maria Larsson har under sina år i toppolitiken ofta talat om betydelsen av att stötta anhöriga och vilken viktig roll de har för att vård-Sverige ska fungera.

På SPF-kongressen i Örebro 2008 höll hon ett tal, där hon betonade de anhörigas stora betydelse (se nedan). De anhöriga sägs ofta stå för två tredjedelar av all vård och omsorg som ges i Sverige.

Med en åldrande befolkning har det blivit allt vanligare att den ena parten i äldre par vårdar den andre, eller att barn tar hand om dementa, åldrade föräldrar.

Arbetslinjen påverkas
Men ingen tycks veta mer exakt hur många personer det rör sig om eller villkoren för de som ger vården. Det är dags att göra en fördjupad analys av var och hur anhörigvården fungerar, anser regeringen.

– En sak som vi verkligen vill titta på, och som vi har väldigt lite kunskap om i dag, är vilka konsekvenser det här har för anhörigvårdares egen hälsa, och hur blir det med fritiden. Vad får det för sociala konsekvenser i sociala relationer? säger Maria Larsson till Ekot.

En annan fråga regeringen gärna vill ha svar på är hur möjligheten att delta i arbetslivet påverkas, när det handlar om yngre anhörigvårdare, och vilka följderna blir för deras ekonomi.

Får två miljoner
I höstbudgeten beskriver regeringen anhörigvården som en prioriterad fråga och stärker stödet till anhörigorganisationerna med två miljoner kronor från 2012.

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medlen efter ansökan från organisationerna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se


SPF-kongressen 2011 ställer nya krav

SPF-kongressen i Ronneby i somras beslutade att SPF ska arbeta för att få bort bestämmelser om åldersgränser för när anhörigvårdare ska kunna få ekonomiskt stöd av kommunerna.

”SPF anser att ersättningen till anhöriga i form av anhöriganställning eller hemvårdsbidrag är berättigad men att någon åldersgräns inte bör finnas. De anhöriga som vårdar en närstående i hemmet gör mycket stora insatser som kommunerna i annat fall fått bekosta.”

Kongressen vill nu se förbättringar vad gäller kommunernas stöd i form av rekreation till anhöriga.

SPFs styrelse konstaterade också att det redan finns omfattande forskning som bekräftar att anhöriga som vårdar en närstående ofta riskerar att drabbas av ohälsa.

Maria Larsson hyllade anhöriga 2008

Ur Maria Larssons tal till SPF-ombuden på Örebrokongressen 2008:

”En enormt stor hälsofrämjande insats sker av anhörigvårdare. Släktingar, make/maka, vänner som tar hand om anhöriga – de gör en enormt stor insats. Det kan ju handla om hjälp med att dra på stödstrumporna, att klara morgonduschen, att få i sig frukost eller att komma upp ur sängen. Jag vill gärna beteckna detta som kärleksgärningar. Många anhöriga beskriver positiva och meningsfulla upplevelser. För makar eller sammanboende kan det innebära en stärkt relation.

Men när vecka läggs till vecka, månad till månad och år till år så kan behovet av stöd och avlastning öka. Därför vill regeringen genomföra ett flertal åtgärder. Vi vill utforma ett bra stöd för anhörigvårdare i alla kommuner. Vi vill garantera at det finns ett anhörigstöd som har stöd i lagstiftningen. Regeringens förslag på den här punkten innebär en ändring i socialtjänstlagen som skärper kravet på att kommunerna stödjer eller avlöser anhöriga som vårdar sina närstående. Nuvarande formulering, att socialnämnden bör erbjuda stöd ändras till att socialnämnden ska erbjuda ett sådant stöd.”

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas