Regeringsförklaringen: Nationell plan ska fram för äldreomsorgen
Nyheter | Regeringsförklaring
Bild från SVT

Regeringsförklaringen: Nationell plan ska fram för äldreomsorgen

Regeringen ska ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det sa statsminister Stefan Löfven (S) i sin regeringsförklaring. UPPDATERAD.

Publicerad 2014-10-03

Planen ska vara ”långsiktig” och tas fram ”i bred samverkan”, sa Stefan Löfven från riksdagens talarstol till ledamöterna.

– Ett aktivt och gott liv efter arbetslivet ska stimuleras. Äldreomsorgen ges ökad kvalitet genom mer personal. En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen tas fram i bred samverkan, sa statsministern.

Vilket eller vilka partier som Stefan Löfven hoppas få med sig i samarbetet framgick inte, och inte heller vilken tidplan som avses.

Den nyvalde statsministern utlovade också ”mer personal” till äldreomsorgen. Vad löftet innebär konkret väntas presenteras i den budget för 2015 som Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger fram senare i höst.

– Ordning och reda ska gälla i välfärden, sa Stefan Löfven. Barn, sjuka eller gamla ska aldrig bli bedömda utifrån sin lönsamhet. Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden. Vinstjakten ska stoppas.

Nationella kvalitetslagar ska införs ”i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras”.

Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre bemanning, betonade Stefan Löfven.

– En lagstiftning mot försäljningar till underpris tas fram. Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas. Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras så att kooperativa verksamheter har bättre förutsättningar att utgöra ett alternativ i välfärden.

Lagstiftningen kommer att ändras så att möjligheterna att sälja eller privatisera universitets- eller regionsjukhus förhindras, sa statsministern.

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden, slog Stefan Löfven fast.

Företag i välfärdssektorn ska också ”öppet redovisa sin ekonomi på enhetsnivå”.

Några fler äldrepolitiska nyheter fanns inte i regeringsförklaringen.

Däremot betonades några redan kända ställningstaganden:

Pensionsgruppen fortsätter sitt arbete. Stefan Löfven, nämnde dock inte att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att MP bör ingå i gruppen.

– Den blocköverskridande pensionsreformen är en förutsättning för ett tryggat pensionssystem, sa Löfven.

Skatteklyftan mellan lön och pension ska på sikt försvinna. De första stegen ska tas under mandatperioden, lovade Stefan Löfven.

– Att pensioner beskattas hårdare än lön är inte rimligt. Steg tas för att ta bort klyftan mellan beskattning av pension och lön. Det är en fråga om rättvisa och respekt över generations- gränserna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Ur förklaringen

Om bostäder

Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. Bostadsbristen ska mötas med ökat bostadsbyggande, inte minst i hyresrätter. Målet är minst 250 000 nya bostäder till år 2020. En bostadsmiljard införs till kommunerna för ökat byggande. Kreditgivningen för nybyggnation stärks. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Om vården

Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård. Principen att vård ska fördelas efter behov ska hävdas. Privata försäkringspatienter ska inte gå förbi den offentligfinansierade vårdkön.

Om folkhälsan

En kommission för jämlik hälsa tillsätts. Arbetet för att förbättra folkhälsan stärks bland annat genom en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning. Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Om huvudmännen

Ett samlat arbete i nära dialog med landets kommuner påbörjas för att hitta organisatoriska, ekonomiska och verksamhetsmässiga lösningar som tryggar en god välfärd i hela landet. De landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas