Nyheter

Regeringssamtal tog sju månaders paus

Publicerad 2011-02-04

De fem stora pensionärsorganisationernas brev till regeringen sändes den 15 december. ”Vi är angelägna om att arbetet i kommittén fortsätter under nuvarande mandatperiod, som ett forum för samråd där pensionärsorganisationerna kan framföra sina synpunkter inom olika områden”, skrev organisationerna i brevet som var ställt till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Nyligen kom regeringens reaktion: Kallelsen till pensionärsorganisationerna gick ut den 18 januari och mötet ägde rum den 24 januari.

Påverka vad som diskuteras
Av dagordningen framgår att man tycks ha tagit direkta intryck av pensionärsorganisationernas krav på att få diskutera inte bara regeringens val av ämnen utan även vad som upplevs som akuta frågor från pensionärsrörelsens sida.

I brevet underströk de fem – SPF, PRO, SPRF, SKPF och RPG – att två frågor snarast måste upp till diskussion:

  1. Vilka initiativ kommer regeringen att vidta för att förbättra den geriatriska och gerontologiska kompetensen i Sverige i ljuset av en ökad efterfrågan på dessa kompetenser i framtiden?
  2. På vilket sätt avser regeringen att säkerställa att det inom äldreomsorgen och äldrevården finns tillgång till god kompetens i framtiden och att det framtida rekryteringsbehovet kommer att klaras av?

På dagordningen står som första punkt ”Pensionärskommitténs arbetsformer” och som tredje punkt: ”Aktuell information från pensionärsorganisationerna:

  • Rekryteringsfrågor
  • Kompetensfrågor
  • Bemanning i äldreomsorgen
  • Tillgång till geriatrisk och gerontologisk kompetens”

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas