Nyheter | Budgeten

Rogestam: Dags hålla löftet om sänkt skatt

Avgifterna i pensionssystemet måste gå till bättre pensioner och inte till skatt. Det är ett av kraven som SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam riktar till regeringen inför budgeten för nästa år.

Jan Arleij
Publicerad 2016-08-24

Christina_RogestamI eftermiddags kallade finansminister Magdalena Andersson (S) till presskonferens om landets ekonomiska läge.

Diskussioner pågår inom regeringen om vad som ska prioriteras i den kommande budgetpropositionen 2017.

Vallöfte ska hållas

Såväl SPF Seniorernas som PROs ordförande passar då på att föra fram sina krav och bästa argument i tidningarnas debattspalter.

Christina Rogestam kräver i en debattartikel i Arbetet att regeringen nu måste förverkliga vallöftet 2014 om ytterligare sänkt skatt för pensionärer.

– Regeringen har utlovat ytterligare skattesänkningar för pensionärer under mandatperioden. Det är definitivt dags att realisera detta i höstbudgeten, skriver Christina Rogestam som också trycker på att taket i bostadstillägget till pensionärer måste höjas.

Svar kommer 20 september

Regeringen bedömer att utrymmet för reformer är 24 miljarder. Tio miljarder är redan utlovade till landets kommuner, de så kallade välfärdsmiljarderna.

Magdalena Andersson har i medier sagt att tre områden kommer att prioriteras när de återstående 14 miljarderna ska fördelas: åtgärder för att få ner arbetslöshet, få upp resultat i skolan och att möta klimatutmaningar.

Nu återstår slutförhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Höstbudgeten presenteras i sin helhet den 20 september. Då lägger Magdalena Andersson ”den nådiga luntan” på riksdagens bord.

Dölj faktaruta

”Pengarna finns”

Höjningen av bostadstillägget till 100 procent av en hyreskostnad på 7 000 är Christina Tallbergs huvudkrav i ett debattinlägg i Aftonbladet.

Antalet pensionärer med garantipension och antalet kvinnor med änkepension minskar de kommande åren, vilket minskar utgifterna för grundskyddet i pensionssystemet med fyra miljarder fram till 2019 enligt regeringens egna beräkningar, konstaterar Christina Tallberg.

– Det utrymmet ger med god marginal möjligheten att stärka upp ekonomin för de med de lägsta pensionerna.

Nya lagar krävs

SPF Seniorerna vill också se rejäla åtgärder på äldreomsorgens område. Det är exempelvis oacceptabelt att äldre nekas plats på särskilda boenden, skriver Christina Rogestam.

– Staten måste gå in med föreskrifter eller lagar som stadgar en miniminivå på tillgänglighet och kvalitet för äldreomsorgen.

Satsa på maten

SPF Seniorerna lyfter också förutom ”ordentliga statliga stimulansåtgärder för att bygga olika typer av boenden för seniorer” tre områden som behöver finansministerns, och övriga partiers, uppmärksamhet:

• Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.
• Förstärkt geriatrisk kompetens bland vård- och omsorgspersonal.
• Kvalitetssatsning på maten i äldreomsorgen.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Regeringen: Ekonomin går bra

– Det är glädjande att vi nu ser hur arbetslösheten pressas ned samtidigt som vi i allt väsentligt har raderat ut de stora underskotten som vi ärvde.

Det sa finansminister Magdalena Andersson när hon på onsdagen (24 augusti) presenterade Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för höstbudgeten vid regeringsöverläggningarna på Harpsund.

Jämfört med föregående prognos väntas tillväxten bli något högre de kommande åren.

– Även under nästa år förväntas Sverige vara en av de snabbast växande ekonomierna i vårt närområde, sa finansministern. Utsikterna på arbetsmarknaden har också förbättrats betydligt.

– Även om utvecklingen på många sätt är positiv så återstår fortfarande stora utmaningar. Regeringen kommer att presentera en stram budget med tydliga prioriteringar. Välfärden behöver stärkta resurser för att kommunerna ska klara sina åtaganden mot medborgarna.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-08-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas