Så har seniorer skadats av isoleringen
Foto: Phovoir / Colourbox
Nyheter | Rapport

Så har seniorer skadats av isoleringen

En ökande psykisk ohälsa är ett avgörande skäl till att Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-22

Det framgår av en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. I rapporten har man analyserat konsekvenserna av smittskyddsåtgärdernas betydelse för liv och hälsa för personer som är 70 år och äldre.

Sedan april har personer i gruppen 70 år och äldre liksom personer i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor. Rekommendationen har haft god effekt, minskat sjukligheten och räddat liv, menar myndigheten.

Johan Carlson.

– Det är med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning som Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Stora skador

Rapporten som Folkhälsomyndigheten har tagit fram visar på en lång rad effekter bland seniorer.

Avsaknad av sociala sammanhang, frustration och upplevd särbehandling av äldre och ett tydligt utanförskap när det gäller möjligheter att delta i aktiviteter som sker digitalt har orsakat stor skada.

Sara Fritzell.

– Det finns nu ett behov av förebyggande insatser för att hindra psykisk och fysisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Analyserna i rapporten visar också att redan utsatta personer har mått sämre än tidigare. Oro och ångest har ökat inte minst bland dem som har en psykiatrisk diagnos.

Uppdämt behov

Som Senioren rapporterat om har stödlinjer beskrivit att de har fått fler samtal från personer som tycker att de inte har något att leva för längre, något som Folkhälsomyndigheten har tagit fasta på. Det finns nu också ett uppdämt vårdbehov i gruppen.

– Den här gruppen har tagit ett stort ansvar under pandemin. Det har haft effekt men det är inte rimligt att lägga ett så stort ansvar på riskgrupperna när vi ser så stora negativa effekter, säger Johan Carlson.

Seniorernas perspektiv finns med

Rapporten grundar sig på resultat från internationell forskning, Folkhälsomyndighetens egna analyser av svenska undersökningar och epidemiologiska data, möten med pensionärsorganisationer och invandrarorganisationer och data från 1177 Vårdguiden.

Rapporten heter ”Konsekvenser för personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot covid-19.”

Dölj faktaruta

– Alla måste nu ta ansvar för att minska spridningen av covid-19 så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom.

Johan Carlson uppmanar också personer som är i behov av sjukhusvård eller behöver besöka primärvården att genomföra sina besök som planerat.

Råden kan ha räddat 1 300 liv

Samtidigt som priset för rekommendationerna har varit högt för många 70-plussare har isolering och social distansering sannolikt också räddat många liv, enligt Folkhälsomyndighetens analys. Upp till 1 312 svenska liv kan ha räddats.
– Hade 70-plussarna haft fler kontakter hade de också kunnat smitta andra och då hade det kanske blivit en större smittspridning, säger Lisa Brouwers, chef på Folkhälsomyndighetens analysenhet till Dagens Medicin.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas