Nyheter

Så hoppas regeringen få fram fler undersköterskor

Enligt Statistiska centralbyrån kommer sammanlagt 150 000 utbildade att saknas inom vården och omsorgen 2030. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att förändra gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Publicerad 2013-03-08

Det råder redan idag brist på personal inom vård och omsorg. Efterfrågan på utbildad personal väntas öka ännu mer.

Framför allt kommer det att saknas personer med en omvårdnadsutbildning på gymnasienivå.

Tydligare identitet
Den som går ett yrkesprogram får i dag efter avklarad utbildning en yrkesexamen.

För att ge eleverna från vård- och omsorgsprogrammet en tydligare identitet som undersköterskor ska Skolverket utreda om det är lämpligt att utfärda en särskild undersköterskeexamen, som en underkategori till yrkesexamen.

– Vård- och omsorgsprogrammet är ett program som utbildar för få jämfört med arbetsmarknadens behov. En tydlig yrkesexamen stärker yrkesidentiteten och lockar fler unga till utbildningen, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Idéer i höst
Senast den 15 oktober 2013 ska Skolverket redovisa förslagen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas