SPF påverkar politiken – har nu träffat hälften av partierna
Nyheter | Inflytande
Bilden taget vid ett annat tillfälle. Foto Dan Lindberg

SPF påverkar politiken – har nu träffat hälften av partierna

Åtta riksdagspartier. Åtta överläggningar. Under våren satsar SPF-toppen på Samtalet som ett sätt att få genomslag i politiken.

Publicerad 2012-05-16

Partierna har bjudits in per brev till SPFs kansli på Kungsholmen i Stockholm. Vad är tanken?
– Det är givetvis att påverka politikerna i våra sakfrågor, men också att bygga relationer och kontaktvägar, säger SPFs ordförande Karl Erik Olsson.
Tillsammans med ledamöterna i arbetsutskottet – vice förbundsordförande Karl-Erik Axelsson, 2:e vice ordförande Ingela Lindberger och SPFs kanslichef Stig Carlsson – har Karl Erik Olsson hittills träffat tunga företrädare för Miljöpartiet, Folkpartiet och Centern.

Enskilda partier friare
Partierna sänder en liten men äldrepolitiskt potent delegation politiker från socialutskottet och socialförsäkringsutskottet, alltså de organ i riksdagen som hanterar SPFs kärnfrågor: vård och omsorg respektive skatter och pensioner.
– Jag är ganska säker på att dem vi möter tar till sig våra positioner i olika frågor, och att de låter sig påverkas. De enskilda partierna är friare än om de företräder hela regeringen. De verkar också ha ett naturligt intresse av att lära sig mer om SPF, säger Karl Erik Olsson.

SPF försöker i första hand få partierna att komma till kanslilokalerna på Hantverkargatan i centrala Stockholm, i stället för att själva besöka riksdagshuset. Det ger bättre möjligheter att beskriva SPF i ett större sammanhang – nämligen som en äldrepolitisk aktör med ändamålsenliga lokaler, egen expertis och självständig förbundstidning.
På bortaplan är det risk för att SPF uppfattas som en i mängden av kravställare.
– Vi berättar om SPF som organisation med målmedvetet, yttre påverkansarbete och ett inre, rikt socialt föreningsliv. Vi ger dem var sitt exemplar av Veteranen, SPF-broschyrer och vår äldrepolitiska plattform. Det ger ett bra intryck och en god grund för de sakpolitiska diskussioner som vi sedan för tillsammans.

Det finns ingen fixerad dagordning för mötena, som mer förs i form av samtal än som förhandling.
– Vi ser alltid till att tydligt berätta var vi står i frågor om vård och omsorg, skatter och pensioner. Det är grunden, säger Karl Erik Olsson.

Exempel på frågor som SPF driver är att pensionssystemet reformeras så att PPM-delen och bromsen läggs ned. Vården och omsorgen om äldre bör skötas av en huvudman, inte två som i dag (kommuner och landsting). Det måste bli fler trygghetsbostäder, i synnerhet i hyresrättsform, och fler platser i särskilt boende.

Stort väljarunderlag
De äldre utgör en fjärdedel av väljarkåren. Det missar Karl Erik Olsson aldrig att inskärpa för besökarna.
– Min egen erfarenhet som politiker säger mig att de är nyfikna på alla nya idéer som de skulle kunna slå politiska mynt av.

Byggande av kontakter och relationer är det andra viktiga syftet med partiöverläggningarna. Nätverksbygget har stor betydelse, tror Karl Erik Olsson.
– Vet man från båda håll vem som finns att vända sig till vid politiskt viktiga tillfällen som uppstår framöver, så gör man det också. Det är grundläggande, och väldigt viktigt. Kontakterna har ett egenvärde.

Ingela Lindberger håller med. Hon betecknar samtalen som öppna, utan att vara några ”artighetsmöten”.
– Vi bygger ömsesidiga kontaktnät. Jag tycker vi får fram våra krav men också vad vi kan bidra med av kunskap och idéer. Det känns som att partierna behöver förstå hur många medlemmar som SPF faktiskt har.

Tar ni upp exakt samma frågor när ni möter partier som Moderaterna och Socialdemokraterna?
– Grundfrågorna blir desamma, men när det gäller valfrihet kanske vi pressar Socialdemokraterna på tydligare besked än vad de hittills gett, säger Karl Erik Olsson. Gentemot regeringspartierna trycker vi på vikten av att kvalitet i vården följs upp och att omsorgen upphandlas på ett professionellt rätt sätt med stort fokus på kvalitet.

Under förra mandatperioden – mellan kongresserna i Örebro och Ronneby – träffade SPF de olika riksdagspartierna på ungefär samma sätt som nu. Vilket blev utfallet av dessa möten?
– Svårt att säga, och svårt att mäta. Vi har inte gjort någon mer metodisk utvärdering. Det bör vi kanske göra denna gång.

Text Jan Arleij

3 forum

Utöver träffarna med de olika partierna försöker SPF utöva inflytande på de centralt placerade politikerna i tre former:
•    Regeringens pensionärskommitté
•    Oppositionens pensionärskommitté (S, MP och V)
•    Enskilda möten med ministrar

7 sätt att påverka

De viktigaste verktygen i lobbyorganisationen SPFs verktygslåda:
1.    Samtal med politiker
2.    Pensionärsråden i kommuner och landsting
3.    Nationella kampanjer
4.    Medlemstidningen och hemsidorna
5.    Tjänstemän och medlemmar som medverkar i arbetsgrupper inom myndigheter och i utredningar
6.    Remisser
7.    Nå ut i media

8 partier
–    Miljöpartiet 21/2
–    Folkpartiet 7/3
–    Centern 21/3

Målsättningen är att träffa övriga partier före sommaren.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas