Nyheter

Så ska fattiga pensionärer fås att jobba längre

Regeringen vill se att fler garantipensionärer jobbar längre. Den som väljer att arbeta vidare efter 65 ska inte få se sin garantipension sjunka.

Publicerad 2014-05-16

På gårdagens regeringssammanträde beslutade man att ge ett snabbt utredningsuppdrag till Pensionsmyndigheten.

– Det handlar om att utreda och analysera metoder som stimulerar till senare pensionsuttag för dem med låg pension. Syftet är att de med låg pension ska få bättre ekonomiskt utfall av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd under pensionstiden, skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) på regeringens hemsida.

Det betyder att pension som grundar sig på arbetsinkomster efter 65 års ålder inte heller ska räknas med vid beräkning av bostadstillägg.

– Ett längre arbetsliv leder till att den individuella pensionen säkras till en rimlig nivå samtidigt som den goda välfärden också kan säkerställas. Därför är det viktigt att vi vidtar åtgärder som leder i riktning mot ett längre arbetsliv, som riktar sig till alla människor, motiverar Ulf Kristersson regeringens beslut.

Grunden till regeringens förslag återfinns i Pensionsåldersutredningens förslag om att arbetsinkomster efter 65 års ålder inte ska sänka garantipensionen och inte heller räknas in vid en beräkning av bostadstillägg.

Målet är att garantipensionären ska få en förbättrad inkomst genom att hen får behålla mer av sin samlade inkomst.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2015. Därmed skulle det kunna träda i kraft 2016.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

8 av 10 är kvinnor

För att få full garantipension måste man ha bott i Sverige under 40 år mellan 16 och 64-årsdagen.
Idag får knappt 70 000 personer garantipension
Ytterligare knappt 625 000 personer har både garantipension och annan pension

Åtta av tio som får garantipension är kvinnor
Tanken med garantipensionen är att förstärka en låg inkomstpension.

Man kan som mest få 7 881 kronor i månaden som ogift, och 7 030 kronor per månad om man är gift.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas