Nyheter

Så vill läkarna förbättra vård av sköra äldre

Äldre och sköra patienter måste få mer tid hos doktorn. Det kräver Läkarförbundet i en ny rapport.

Publicerad 2013-09-20

Nu tar läkarna initiativ i debatten om hur de svårast sjuka äldre ska tas om hand.

– Vården av sköra, äldre patienter behöver anpassas till deras faktiska behov, poängterar förbundet i rapporten ”Varför kan inte doktorn komma?” som presenteras i dag.
Förutom mer tid hos läkaren måste uppföljningen av läkemedelsanvändning och bieffekter skärpas.

Läkarförbundet föreslår en modell som kallas ”anpassad äldresjukvård”.

– Den ska gälla för alla sköra äldre personer som har behov av vård och omsorg. Det gäller oavsett om man bor i sitt ordinarie boende med hemtjänst eller flyttat till ett särskilt äldreboende, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.

– På senare tid har medialt fokus riktats mot den senare gruppen. Men behovet av vård är stort även om man bor kvar hemma. Här pratar vi om äldre patienter med ofta flera diagnoser och ibland nedsatt kognitiv förmåga.

Bland förslagen betonas behovet av att patienten har en fast läkarkontakt.

– Anpassad äldresjukvård förutsätter samverkan i team med den kommunala hemsjukvården och omsorgen samt med öppen specialistvård inte minst geriatriken. Systemet bygger på att patienten har en fast läkarkontakt i primärvården.

Rapporten listar en lång rad förslag, från att man inrättar en funktion i varje landsting med en äldrevårdsöverläkare till att fler läkare kommer in i äldrevården.
Vården av de sköra äldre behöver dessutom granskas bättre, anser läkarna.

– Ett nationellt utredningsuppdrag bör bland annat göra en internationell utblick över hur sköra äldres sjukvård fungerar i andra relevanta länder. Det kan finnas många intressanta lösningar och goda förebilder i vår närmaste omvärld.

För att få rättvis och likvärdig vård vill Läkarförbundet se en ny modell för bedömning av skörhet:

– Socialstyrelsen bör ta fram riktlinjer för denna bedömning så att användningen blir likartad i hela landet, föreslår förbundet i sin rapport.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Rapporten

Hela rapporten ”Varför kan doktorn inte komma?” finns att läsa här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas