Nyheter | Ålderism

”Äldre kvinnor vilseleds om cancerrisken”

SPF Seniorerna riktar skarp kritik mot Cancerfondens Rosa bandet-kampanj för att strunta i äldre kvinnor.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-31

– Det är bekymmersamt att Cancerfondens Rosa bandet-kampanj, trots en god tanke, struntar i äldre kvinnor. Kampanjen vilseleder dessutom kring i vilken ålder kvinnor kan få av bröstcancer: ”var nionde kvinna under 75 år drabbas av bröstcancer” står det på kampanjens hemsida, skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och Gösta Bucht, förbundets sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor i en debattartikel på SVT Opinion.

– Det är sorgligt att var femte kvinna som får bröstcancer nonchaleras, inte minst då organisationen säger sig arbeta för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

Vilseledande

Rogestam och Bucht upprepar också den skarpa kritik man tidigare riktat mot regeringen för beslutet att exkludera kvinnor som fyllt 75 år från att erbjudas avgiftsfri mammografiscreening.

– En övre åldersgräns för avgiftsfri mammografiscreening och att vilseleda kring i vilken ålder bröstcancer ofta förekommer sänder farliga signaler – det kan lura äldre kvinnor att tro att risken att drabbas minskar med åren, när det är precis tvärtom!

Halv miljon

Den 1 juli tog regeringen bort avgiften för mammografiscreening, vilket i sig är bra, men bara alltså för kvinnor mellan 40-74 år.

Därmed utestängs en av samhällets mest utsatta grupper ekonomiskt – de drygt 500 000 kvinnor som fyllt 75 år – från reformen, skriver Rogestam och Bucht.

– Det är uppseendeväckande att staten, med en lag emot åldersdiskriminering och vars Hälso- och sjukvårdslags mål är en vård på lika villkor för hela befolkningen, inför regler där människor särskiljs.

Helhetsbedömning

SPF Seniorerna anser att en helhetsbedömning av en persons hälsa ska ligga till grund för medicinska undersökningar, inte kronologisk ålder.

– Det är oacceptabelt att människor efter en viss ålder behandlas som om deras liv vore mindre värda.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

En av fem kvinnor

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland svenska kvinnor.

Varje år upptäcks nästan 10 000 fall av bröstcancer i Sverige, varav nära 2000 är kvinnor 75 år eller äldre – vart femte fall.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas