Sämre hälsa drabbar anhörig som vårdar
Nyheter | Omsorg | Vård
Anhörigvård Foto: Colourbox

Sämre hälsa drabbar anhörig som vårdar

En stor andel anhörigvårdare rapporterar försämrad livskvalitet och livstillfredsställelse. Det visar ny forskning i geriatrik vid Lunds universitet.

Publicerad 2015-08-20

Som framgått av tidigare studier och rapporter, bland annat från Socialstyrelsen, får nästan varannan som vårdar anhöriga dåligt med tid för sina egna vänner och familj med risk att den egna hälsan försämras. Ju närmare band mellan den som vårdar och den sjuke, desto högre stress och börda.

Resultaten från Lund bekräftar bilden:

• Var fjärde person i Sverige över 55 år är vårdare av anhörig.
• Mer än var tredje av dessa anhörigvårdare upplever en så pass hög belastning att det försämrar deras egen livskvalitet och livstillfredsställelse.

Anhöriga är en nyckelgrupp för att hantera kommande utmaningar med allt fler äldre vårdtagare inom kommun och landsting, konstaterar forskarna bakom studien. Mot bakgrund av de fynd man gjort är därför stödåtgärder till anhöriga helt nödvändiga.

Det är Beth Dahlrup, doktorand i geriatrik vid Lunds universitet, som har undersökt sambanden mellan anhörigbörda och hälsa.

Resultaten visar också att de flesta av de anhörigvårdare som har hög belastning – vilket alltså mer än var tredje anhörigvårdare i undersökningen uppger att de har – lider av nedstämdhet, spänningssymtom och olika sorters smärtor från muskulatur och rörelseorgan.

Resultaten bygger på uppgifter i forskningsprojektet Gott åldrande i Skåne, GÅS.

– Vår forskning visar att en stor andel av anhörigvårdarna är belastade och att behov finns att utveckla stödstrategier för denna grupp, säger Sölve Elmståhl professor i geriatrik vid Lunds universitet och ansvarig för GÅS-projektet.

Rapporten är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Archives of Gerontology and Geriatrics.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas