Nyheter

”Diskriminering när femtiotal 60-plussare sparkades från SAS”

Publicerad 2011-03-02

Det var när flygbolaget SAS behövde dra ner på kabinpersonal som man valde att säga upp 49 personer som fyllt 60. Motiveringen var att dessa ändå hade ”sin försörjning tryggad” genom tjänstepension. SAS ville också rätta till en, enligt flygbolaget, ”icke-ändamålsenlig åldersstruktur”, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Ingen förtursrätt
”Beslutet grundades på en avtalsturlista som gjorts upp tillsammans med den lokala fackklubben. Avtalsturlistan innebär ett avsteg från turordningsreglerna i LAS. SAS har även förhandlat bort de uppsagdas förtursrätt till återanställning,” skriver DO, som också menar att överenskommelsen inte har någon betydelse.

– Vi tycker att SAS tillvägagångsätt utgör direkt diskriminering, säger Marie Nordström, jurist på DO till LO-tidningen.

Svårt få nytt jobb efter 60
Enligt lag har man rätt att arbeta till 67 års ålder. DO menar också att äldre generellt sett har svårare att få nya jobb. Dessutom förlorar de uppsagda personerna pensionspengar på att sluta i förtid, även om de fick möjligheten att ta ut tjänstepension.

I ett första skede anmälde 25 av de uppsagda fallet till DO. Senare har 10 nya anmälningar inkommit.

Huvudförhandlingarna i Arbetsdomstolen ägde rum den 24 – 25 februari. Dom väntas den 20 april.
Uppsägningstiden löper annars ut den 30 april.

Frida Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas