Satsa på femtiotalisterna!
Nyheter

Satsa på femtiotalisterna!

Idag släpps Veteranen nr 4 i butikerna. Redaktionschef Gunilla Lindahl kommenterar det nya numret.

Publicerad 2014-05-20

Det är ett supervalår i år och det avspeglas även i detta nummer. En av de stora frågorna gäller vinsterna i välfärden. Enligt den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet tycker 69 procent av de svarande att det är ett ”mycket bra” eller ”ganska bra” förslag att stoppa vinstutdelning inom skattefinansierad skola, vård och omsorg, en ökning jämfört med 2012. Har du svårt att ta ställning i frågan? Läs Peter Söderlunds granskande artikel om vinnare och förlorare i välfärden (sid 14).

 

Den 25 maj ska vi välja våra representanter till EU-parlamentet. Det är ett viktig val men bara knappt hälften av svenska folket brukar gå till valurnorna. I detta nummer berättar Jan Arleij om hur EU ser på vårt ojämlika pensionssystem som missgynnar kvinnor och Peter Söderlund benar ut vad en röst på SD kan få för följder.

SPF fyller 75 år i år och håller sin 28:e kongress i Jönköping den 11-13 juni. Nya stadgar och nytt namn står på dagordningen. Frågorna är många: Vill SPF växa eller är man nöjd med att ha 270 000 medlemmar med en allt stigande medelålder (idag 77 år)? Om inte – hur ska SPF kunna attrahera 40- och 50-talisterna?

 

Många av 40-talisterna är just nu inne i en andra tonårsfas – de reser jorden runt, tar hand om barnbarn, går på kurs och har inte tid att engagera sig i föreningslivet. Jag säger satsa på 50-talisterna! Många av oss jobbar och kommer att fortsätta att göra det efter 65-årsdagen. Och vi vill redan nu engagera oss i livet efter pensioneringen!

Vi oroar oss för hur äldreomsorgen kommer att se ut om 20 år när dubbelt så många 80-plussare jämfört med idag behöver vård. Vi funderar över hur vi ska bo den dag det blir för tungt att sköta trädgård och gå i trappor. Ska vi ställa oss i bostadskö redan nu? Finns det alls några senior- eller trygghetsbostäder år 2024?

Vi vill också ha stöd för att klara de sista åren i arbetslivet. Många kan tänka sig att jobba längre om de till exempel får möjlighet att gå ner i arbetstid. De fackliga organisationerna driver inte frågan men SPF kan göra det.

Om SPF öppnar möjligheten att bli medlem utan att ha gått i pension kan ni räkna med föryngring i leden.

Hur framtidsinriktade är de 130 kongressledamöterna? När nästa nummer kommer ut den 2 juli vet vi svaret. Då presenterar vi kongressens beslut i en särskild bilaga. Tills dess, ha en skön sommar!

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas