Seniorens chefredaktör i Taltidningsnämnden
Nyheter | taltidningar

Seniorens chefredaktör i Taltidningsnämnden

Regeringen har utsett Seniorens chefredaktör Kristina Adolfsson till ledamot i Taltidningsnämnden inom Myndigheten för tillgängliga medier. ”Det är ett viktigt uppdrag”, säger Kristina Adolfsson.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-08
Kristina Adolfsson.

Taltidningsnämnden verkar för att tidningsföretag ska ge ut taltidningar och de flesta dagstidningar gör också det. Dagstidningarna får då ekonomiskt stöd för detta.

– Det är en demokratifråga att alla ska kunna läsa tidningar. Det gäller såklart även personer som på grund av ålder eller av andra skäl inte kan se tillräckligt för att läsa. Även den som inte har möjlighet att hålla i en tidning kan behöva taltidningar, säger Kristina Adolfsson.

Förordnandet i Taltidningsnämnen är på ett år och för 2021 är rådmannen Cecilia Hanö ordförande.

Senioren är en av alla tidningar som finns som taltidning så om du eller någon du känner får svårare att läsa Senioren i pappersformat kan du få den som taltidning. Du beställer den hos din förening och du behöver en Daisyspelare som du kan läsa mer om nedan.

Fakta Daisyspelare

Förskrivning av Daisyspelare kan göras till person med otillräcklig läsförmåga eller oförmåga att hålla och bläddra i en bok på grund av rörelsehinder.
Med otillräcklig läsförmåga menas svårigheter att läsa/förstå tryckt text, dock måste full hörförståelse föreligga. Medicinska indikationer kan vara dyslexi, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning eller annan kognitiv störning.

Förskrivare
Logopeder och arbetsterapeuter.

Inför förskrivning
I de fall personen inte motoriskt kan använda Daisyspelare kan speciell programvara till egen dator med nödvändiga anpassningar förskrivas. Förskrivning ska då ske i samråd med hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen.

Fakta: Regionförbundet Jönköpings Län

Jan Hagberg
Publicerad 2021-01-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas