”Även äldre med omsorg har sexuella rättigheter”
Foto: Getty Images
Nyheter | Rättigheter

”Även äldre med omsorg har sexuella rättigheter”

Det behöver fortfarande understrykas: Gamla människor kan också vilja ha sex. Men vård- och omsorgspersonal vet inte hur de ska hantera det.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-21

Det här är ett stort problem, menar redaktörerna Linn Sandberg och Suzann Larsdotter som i boken ”Äldres sexualitet. Hälsa, rättigheter och njutning” har sammanställt forskning och kunskap kring äldre människors sexualitet och sexuella hälsa.

Boken är den första i sitt slag, och den första fackboken på svenska i ämnet, säger Linn Sandberg till Senioren.

Varför kommer den just nu?

– Efter att ha intervjuat personal inom äldrevård och äldreomsorg kunde vi konstatera att det finns ett stort behov av kunskap om äldres sexualitet. Det lyfts inte på utbildningar, och inte på arbetsplatsen och det råder oklarhet vems ansvar det är att göra det.

Linn Sandberg.

Samtidigt visar forskningen att dagens äldre är mer sexuellt aktiva och nöjda med sitt sexliv och önskar få frågor om detta till exempel i möte med vården, fortsätter Linn Sandberg.

– Boken är alltså ett sätt att öka kunskapen och lyfta frågor om äldres sexualitet, helt enkelt så att äldre själva och de som möter äldre i sitt arbete får mer kunskap och vågar lyfta frågorna.

Freda sin rätt

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna, understryker Linn Sandberg.

– Det innebär att människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet – oavsett ålder.

Men för äldre människor kan det vara svårt att tillvarata dessa rättigheter till exempel vid sjukdom eller som boende på någon form av äldreboende.

Vård- och omsorgspersonal tycks helt enkelt alltför sällan ha någon kunskap om hur sexualitet kan te sig för gamla människor eller hur exempelvis demenssjukdomar kan påverka:

– Personal vi intervjuar lyfter fram att sexualitet och sexuell hälsa inte är något som diskuteras under utbildningen. De saknar också riktlinjer för hur de ska bemöta de äldre, säger Linn Sandberg, som också är docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola.

– När det diskuteras inom arbetsgruppen är det oftast utifrån att det uppstått ett problem. Den positiva njutningen får inget utrymme, det handlar mer om hur man ska hantera sexuella trakasserier eller oönskade närmanden.

Forskare och upplysare

Boken är uppbyggd som en antologi. Författarna kommer in på en lång rad frågor. Går det att vara sexuellt aktiv på äldreboendet? Hur kan man öka sexlusten när man blir äldre? Hur påverkar kroppens hormoner sexualiteten när man åldras? Vad är äldres sexuella rättigheter?

Boken som är ett samarbete mellan forskare och erfarna sexualupplysare tar också upp hur kroppens åldrande påverkar sexualiteten, hur det är att leva som äldre hbtq-person, vad som behövs för att främja äldre transpersoners sexuella hälsa och hur en demenssjukdom påverkar sexualiteten.

Riktad till äldre

Antologin riktar sig till alla som arbetar med äldre och kan användas inom utbildningar i hälso- och sjukvård, omsorg och socialt arbete. Den ger både kunskap och konkreta verktyg för att kunna främja äldres sexualitet. Boken innehåller även kunskap och råd riktade till äldre själva.

– Att äldre inte ses som sexuella kan få stor negativ inverkan på deras hälsa och mående i stort. Även äldre måste kunna söka information, få hjälp, inleda relationer och njuta på egen hand eller tillsammans med andra utan att mötas av negativa attityder eller osynliggöras. Det måste gälla oavsett vem du är, säger Linn Sandberg.

Att tala fördomsfritt om sex kan ofta vara svårt och problematiskt. Personal i vård och omsorg vill inte genera någon och ställer därför inte frågor om sexualitet när det kanske hade varit på sin plats, menar Linn Sandberg och Suzann Larsdotter bokens andra redaktör, som är auktoriserad sexolog och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Frågorna måste därför in på grundutbildningarna och äldres sexuella hälsa måste ses som en självklar del av folkhälsan, slår Linn Sandberg fast.

Men då behövs också bättre arbetsvillkor inom äldrevård och omsorg. Personalen behöver få tid och möjlighet att ta upp frågor om sex i sitt arbete. Det tar tid att bygga relationer och tillit för att kunna prata om dom här frågorna med patienter och omsorgstagare.

Här finns boken

Man kan ladda ner boken gratis här. Den finns också att köpa i nätbokhandlarna.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-10-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas