Nyheter

Sjuka äldre ska få akutvård hemma

Mobila akutteamet i Malmö ska erbjuda sköra äldre akutvård i hemmet.

Publicerad 2013-03-13

– Målet är bland annat att förhindra onödiga inläggningar och återinläggningar på sjukhus genom att erbjuda en medicinsk kompetens i hemmet, på särskilda boenden eller i korttidsboende, berättar Lars Stavenow, överläkare vid Skånes universitetssjukhus, SUS och projektledare för Mobila akutteamet.

Det mobila akutteamet är ett samarbete mellan SUS, Primärvården Skåne och Malmö stad. Läkare och sjuksköterskor från SUS och primärvården kompletteras med sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare från kommunen.

Det mobila akutteamet är en försöksverksamhet. Projektet drog igång 11 mars och ska löpa under fem månader. Finansieringen kommer från samverkanspengarna från SKL och regeringen, och som ska öka samarbetet mellan kommuner och landsting.

Arbetslaget rycker ut där de bedömer att det finns behov. Teamet kan även skicka hem äldre från akutmottagningen för att i stället ge dem vårdinsatser hemma.

– Alla patienter kommer dessutom att kontaktas inom 48 timmar så att vi vet om våra insatser varit tillräckliga och om man varit nöjd med hembesöket, säger Karin Melander, områdeschef för Primärvården Skåne.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas