Skåne skapar opinion
Nyheter
Lokaltrafik är en viktig fråga för många pensionärer. Foto Colourbox

Skåne skapar opinion

24 maj äger SPF-dagen rum. Då ska SPF-föreningar i hela Skåne gå ut och sätta lokala äldrefrågor på kartan. Målet är att minst 80 av Skånes 139 föreningar ska delta.

Publicerad 2013-04-22

Ragnar Lönnäng är med i styrelsen för Skånedistriktet och ordförande i kommittén för SPF-dagen:

Varför gör ni det här?
– För att stärka den lokala opinionsbildningen inom SPF i Skåne. SPF idag har två linjer, den sociala linjen och den opinionsbildande linjen. Vi är väldigt duktiga på den sociala linjen. Men när någonting händer frågar de på tidningarna ”vem ringer PRO?” Ingen frågar ”vem ringer SPF?” Det ska vi ändra på.

Vad händer under dagen?
– De som är med har fria händer, men framför allt ska vi fokusera på fyra huvudfrågor: boende, kommunikationer, vård och omsorg samt äldres säkerhet. Det är ämnen som angår alla på den lokala nivån, där människor lever.
Omkring 50 talare kommer att framträda över hela Skåne. Chefen för Skånetrafiken ska tala om kommunikationer, arkitekter kommer att tala om äldreboenden och en kriminolog och polis kommer att tala om äldres säkerhet. Några föreningar knyter kontakter lokalt med till exempel brottsofferjouren och apoteket. Andra anlitar en lokal trubadur, eller ordnar provspelning på den lokala golfklubben. I Helsingborg har de bokat ett helt torg, med tält och musik, och vi skriver debattartiklar i lokalpressen.
Om dagen bidrar till att öka medlemsantalet är det bra, men det är inte huvudpoängen. Huvudpoängen är att visa att SPF engagerar sig i lokala frågor som rör äldre.

Har ni gjort någonting liknande förut?
– Nej. Vi kommer att utvärdera projektet sedan, och förhoppningsvis blir det grunden till någonting som går att omsätta över hela landet. Det finns ingenting som säger att man inte kan ha en liknande SPF-dag i Norrbotten. SPF ska verkligen synas!

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas