Nyheter

Snart alkohol på särskilda boenden

Nu lägger regeringen fram sitt lagförslag om att det ska bli tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till boende och deras närstående på särskilda boenden.

Publicerad 2011-12-19

Regeringen och socialdepartementet föreslår att den som bedriver servering av alkohol på särskilt boende ska utöva särskild kontroll över serveringen. För denna egenkontroll ska det finnas ett lämpligt program för verksamheten, skriver regeringen i en lagrådsremiss.

Lagrådet som nu ska granska förslaget. Därefter kommer regeringen att skriva en proposition och lägga på riksdagens bord.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.