Nyheter

Nytt parti ställer sig bakom pensionssystemet

Miljöpartiet tar plats i den mäktiga Pensionsgruppen när nya regeringen tillträder. - Vi har kommit överens om flera olika delar, bland annat pensionerna, säger Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Maria Ferm.

Publicerad 2014-09-30

Just nu kopplar Socialdemokraterna och Miljöpartiet ihop sig med en rad blocköverskridande överenskommelser. Till migrationspolitiken och försvarspolitiken fogas nu pensionsöverenskommelsen från 1994.

Miljöpartiet satt inte i riksdagen när beslutet om ett nytt pensionssystem togs våren 1994.

Sedan dess kontrolleras pensionssystemet av fem partier: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

– Det är ganska självklart att vi ska ingå i Pensionsgruppen om vi ingår i en regering, underströk MP:s gruppledare Gunvor G Ericson strax efter valet.

Därmed upprepade Miljöpartiet sitt krav från 2012 då man skickade en formell begäran till socialförsäkringsministern.

– Pensionssystem är en viktig ekonomisk faktor i samhällsekonomin och ett system som påverkar människor under lång tid. Därför är det angeläget att de är långsiktigt hållbara både ekonomiskt och socialt. Och därför är det bekymmersamt att debatten om pensionssystemet enbart förs mellan de fem ursprungliga partierna, framhöll Gunvor G Ericson.

Det blev nej då, men ja nu, vilket tycks visa vilket stort inflytande ett regeringsparti har i Pensionsgruppen.

Frågan är vilka eftergifter jämfört med tidigare åsiktsmarkeringar som Miljöpartiet har fått göra, eller kommer att att få göra.

Ett motiv för Miljöpartiet att ingå i gruppen är att uppnå vad man anser vara ett mer hållbart sparande. En obligatorisk miljö- och etikmärkning av premiepensionsfonderna kan vara ett sådant krav.

Återstår också att se om MP kommer att försöka reformera pensionssystemet när det gäller bromsen.

– Från början sas det att bromsen nog aldrig skulle behöva användas, men nu verkar den ha blivit regel snarare än undantag, skrev en starkt kritisk Gunvor G Ericson på Svenska Dagbladets debattplats för två år sedan.

Kritik fanns också mot premiepensionssystemets sätt att fungera.

– Få människor agerar aktivt för att få bättre avkastning på sina placeringar. Bo Könberg, det nya systemets arkitekt, skrev i en artikel i SvD 1998 om premiepensionsdelen att ”vid en hygglig avkastning kommer förstås denna del att svara för avsevärt mer än 1/7 av den slutliga pensionen”. Men i dag ser vi att närmare hälften av spararna på fondtorget aldrig bytt fonder.

Två partier står nu utanför pensionsöverenskommelsen: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas