Nyheter | Vård

”Socialstyrelsen klarar inte sitt uppdrag”

Socialstyrelsen är nu uppe i 17 000 tillsynsärenden som inte har avgjorts. Många av dessa ärenden är mer än ett år gamla. Det duger inte, konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.

Publicerad 2012-03-17

Rapporten har beställts av regeringen som fick den på sitt bord i torsdags. Granskningen gäller Socialstyrelsens tillsyn av vård, omsorg och socialtjänst. Slutsatserna är allvarlig för hur det står till med tillsynen av exempelvis vård och omsorg om äldre.

•    Socialstyrelsen klarar inte av sitt tillsynsuppdrag.
•    Myndigheten fråntas sitt tillsynsansvar.

– Socialstyrelsen har inte förmått skapa tillräckligt goda förutsättningar för att tillsynsreformens mål ska uppfyllas, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson i ett pressmeddelande.

En ny myndighet
Statskontoret föreslår att en ny fristående inspektionsmyndighet för vård och omsorg och socialtjänst skapas. Poängen skulle vara att tillsynen inte skulle behöva konkurrera om resurserna med andra verksamheter.

Statskontoret anser att det idag är otydligt för kommuner, landsting och vårdföretag vart de ska vända sig för att få vägledning om hur regler ska tillämpas. Det här skulle en fristående myndighet kunna råda bot på.

Självkritiska
Per-Anders Sunesson som är chef för tillsynsavdelningen konstaterar att mycket finns att utveckla. Men han håller inte med om att det skulle vara bra att bryta ut tillsynsverksamheten.

– Vi har mycket att vinna på att hålla ihop den med avdelningarna för exempelvis regler och kunskapsstyrning, säger Sunesson till Dagens medicin.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas