Sommaren: Rekordbrist på sjuksköterskor
Nyheter | Omsorg | Vård | Försämring

Sommaren: Rekordbrist på sjuksköterskor

Bristen på sjuksköterskor i sommar blir i år värre än någonsin. Det visar en prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-20

Samtliga landsting uppger att man har stora problem att få tillräckligt med sjuksköterskor i tjänst under sommaren.

I ungefär hälften av landstingen är läget värre än inför förra sommaren.

På frågan ”Hur förhåller sig bemanningssituationen sommaren 2016 jämfört med sommaren 2015” svarar 42 procent av landstingen att situationen är sämre 2016.

47 procent uppger att situationen är oförändrad jämfört med 2015.

Ett landsting av 20 har inte besvarat SKL-enkäten som görs varje år.

Ljusare läge

Elva procent svarar faktiskt ”Bättre”. Västmanland och Region Örebro står bakom de positiva svaren.

När det gäller undersköterskor och vårdbiträden rapporterar bara två landsting/regioner att man har problem.

Bonus och planering

Så gott som samtliga landsting erbjuder extra bonus för den som flyttar sin sommarsemester, helt eller delvis. Bonusarna kan uppgå till flera tusentals kronor.

Landstingen sätter också in en rad andra åtgärder, inte bara inför sommaren utan året runt.

Det kan handla om en ökad samverkan mellan primärvård och kommun eller tidigarelagda ”rekryteringsaktiviteter”.

Läkare och barnmorskor

Andra brister inför sommaren gäller barnmorskor och läkare. Här rapporterar 80 procent respektive 50 procent av landstingen och regionerna att brist kommer att råda.

Det väntas leda till stängda vårdavdelningar runt om på landets sjukhus.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Inte bara personalbrist

Det råder sedan länge även platsbrist i den svenska sjukvården.

Varje år mäter SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) denna brist. Den senaste mätningen från februari visar att Sörmland har flest överbeläggningar av alla landsting.

Sjuksköterskebrist anförs som en huvudanledning eftersom denna lett till att 20 procent av drygt 500 vårdplatser inom kroppssjukvården har stängt.

 

Här är läget i alla landsting och regioner. Måttet anger antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Sörmland 8,5 (ökning jämfört med 2015)
Västernorrland 7,7 (ökning)
Gävleborg 6,2 (minskning jämfört med 2015)
Östergötland 6,2 (ökning)
Västmanland 5,1 (ökning)
Skåne 4,9 (ökning)
Västerbotten 4,8 (minskning jämfört med 2015)
Västra Götaland 4,5 (ökning)
Norrbotten 3,6 (ökning)
Kronoberg 3,2 (ökning)
Värmland 3,2 (ökning)
Blekinge 3,1 (ökning)
Örebro 3,0 (Samma som 2015)
Uppsala 2,8 (ökning)
Jämtland Härjedalen 2,6 (minskning jämfört med 2015)
Stockholm 2,6 (Samma som 2015)
Dalarna 2,2 (minskning jämfört med 2015)
Kalmar 1,8 (minskning jämfört med 2015)
Halland 1,3 (minskning jämfört med 2015)
Jönköping 1,2 (ökning)
Gotland 1,2 (ökning)

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-05-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas