SPF är med och förbättrar kvaliteten i äldreomsorgen
Kvaliteten inom äldreomsorgen ska höjas Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård & omsorg | Standard

SPF är med och förbättrar kvaliteten i äldreomsorgen

Ett arbete med att ta fram standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänst har lämnat startgroparna. SPF är med.

Publicerad 2012-08-20

Socialstyrelsen har riktlinjer för hur vårdgivare ska arbeta med värdegrunder i äldreomsorgen. Samtidigt pekar vinterns mediedebatt om omsorgens brister, samt upphandlingar där fokus hittills ofta legat mer på ekonomi än på kvalitet, på att mer behöver göras.

Nu har regeringen har gett SIS, Swedish Standard Institutes – där SPF är medlemmar – i uppdrag att ta fram standarder för kvalitet inom äldrevård och omsorg.

Till följd av detta har SIS bildat två arbetsgrupper, där alla som har intresse av eller expertkunskap inom området får delta. Tanken är att ta tillvara de goda idéer och initiativ som redan finns.

– Min förhoppning är att detta ska gå hand i hand med värdegrundstanken. Att den som är berörd ska få säga själv vad den vill ha och behöver. Och att personal ska få tid och utrymme att tänka på kvaliteten. Det säger Ola Nilsson, som representerar SPF i de båda arbetsgrupperna. Ola Nilsson är även förbundets ansvarige i folkhälso- och EU-frågor.

Standard för kvalitet är något helt nytt. Nu är det alltså inte dörrarnas bredd och sängarnas höjd som ska standardiseras, utan mer abstrakta värden som förhöjer tillvaron för alla äldre i behov av omsorg.
– Det här är nydanande. Det här kan bli ett exempel för resten av Europa, säger Ola Nilsson.

Som SPFs representant rapporterar han till förbundets sakkunniga och till den nya vård- och omsorgsgrupp där Eva Sahlin är ordförande.

När standarder väl är framtagna ska de kunna användas dels för att kvalitetscertifiera boenden, dels för att enklare kunna jämföra olika boenden.
Hittills har man dock bara haft konstituerande möten i de båda grupperna. Men under sommaren har alla deltagare haft möjlighet att skicka in rapporter, goda exempel och befintliga initiativ som ska samlas i en första rapport.

– Det är bara början på något, men jag tror att det kan bli bra. Bara det att alla vi som har intresse i de här frågorna börjar prata samma språk är bra, säger Ola Nilsson.

Socialstyrelsen har en särställning i arbetet. I övrigt är representanter från privata vårdgivare, kommuner, arbetsgivare, patientföreningar, organisationer och fackföreningar med. Förutom SPF deltar bland andra Attendo, Carema, Demensförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och PRO. Alla har samma yttranderätt i grupperna.

Om SPF är med och tar fram standarderna, har vi då någon talan om de sedan inte blir som vi hade tänkt oss?
– Om man inte är med och hör vad som pågår och kan påverka så är det kört, menar Ola Nilsson.
– Att först ställa sig utanför och sedan kritisera, hur uppbyggligt är det? Jag hoppas att alla som är intresserade av den här frågan är med och påverkar.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas