Nyheter

SPF-expert kritiserar Kommunals anhörigrapport

Kommunals bild av äldreomsorgen och anhörigas insatser är alltför ensidig. Det menar SPFs sakkunnige i anhörigfrågor Gerdt Sundström. - Det är faktiskt en sjunkande andel äldre som behöver hjälp och det finns dessutom fler anhöriga än förr som ger omsorg.

Publicerad 2012-12-21

I förra veckan kom Kommunal med rapporten ”Åtstramningens pris – Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning?”.

Rapporten baseras på forskning vid Stockholms universitet. Forskarna Marta Szebehely och Petra Ulmanen kom bland annat fram till två saker:
•    100 000 svenskar har gått ner i arbetstid eller slutat jobba för att vårda sina äldre anhöriga.
•    2010 fick nära två tredjedelar av de äldre hjälp av barn och andra släktingar. 2002 var andelen som fick sådant stöd kring 50 procent.

Sjunkande andel
Gerdt Sundström ger grönt ljus för rapportens slutsats att en ökande andel av hjälpbehövande äldre får hjälp av anhöriga.

– Men det är en sjunkande andel av alla äldre som behöver hjälp, säger Gerdt Sundström, som konstaterar att det är minst sagt ”trixigt” att tolka alla påståenden i debatten.

Finns fler anhöriga
Gerdt Sundström noterar att de allra flesta som får offentlig hjälp också har hjälp från anhöriga.

– Jag tror att det finns en mycket enkel förklaring till anhörigas allt större roll för äldres omsorg, förutom att hemtjänsten skurits ned, om än inte så drastiskt som författarna hävdar.

– Det är nämligen så att allt fler i alla åldrar men främst bland de äldre har nära anhöriga, inklusive de för omsorgen viktigaste, alltså partner och barn. Tänk bara på lavinen av guldbröllop som översvämmar tidningarnas familjesidor!

”Färre har omsorgsbehov”
Äldreminister Maria Larsson (KD) har också gått till storms mot Kommunals rapport. Den vilar på ”felaktiga premisser och starkt överdrivna slutsatser”.

– Allt fler äldre kan leva aktiva och självständiga liv allt högre upp i åldrarna. Alla utförda starroperationer, höftledsbyten och kranskärlsvidgningar bidrar tillsammans med ny teknik som underlättar vardagen. Färre 80-åringar har därmed omsorgsbehov nu jämfört med för 30 år sedan, hävdar hon på Aftonbladets debattsida.

– Tar man med detta i beräkningarna, är fakta att äldreomsorgens resurser inte har minskat i förhållande till antalet äldre personer med behov.

Som andel av BNP (bruttonationalprodukten) lägger dessutom Sverige mest pengar på äldreomsorgen av alla OECD:s medlemsstater, hävdar äldreministern i debattartikeln.

Fler fakta på väg
Debatten tycks stå mellan att se anhörigas ökade insatser som
•    antingen en följd av att samhällets äldreomsorg inte längre svarar upp lika bra gentemot äldres behov, vilket tvingar anhöriga att ta ett större ansvar
•    eller som en följd av att fler kan och vill hjälpa närstående

Socialstyrelsen arbetar med att analysera på djupet varför människor går ner i arbetstid för att i stället vårda närstående.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

SPFs sakkunnige

Gerdt Sundström är professor emeritus vid Gerontologiska institutionen vid Hälsohögskolan i Jönköpin.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas