Nyheter

SPF i Jämtland kämpar för obligatoriskt pensionärsråd

SPFs Jämtlandsdistrikt föreslår att landstinget inrättar en ordinarie nämnd för pensionärsfrågor.

Publicerad 2013-05-23

I ett så kallat medborgarförslag kräver man att en nämnd eller ett utskott bildas så att det nuvarande pensionärsrådet (LPR) får en större möjlighet att påverka inom landstinget i Jämtland.

Bör få status
LPR är ännu inte en obligatorisk verksamhet med befogenheter men enligt SPF bör den vara det för att ge LPR status och större möjlighet att påverka landstingets verksamhet, skriver Jämtlandsdistriktet i medborgarförslaget och pekar på en rad exempel:

•    vara en remissinstans
•    delta i utredningar
•    påverka utveckling av välfärdsteknologi
•    medverka i utredningar om lagstiftning inom vården

Norge föredöme
Jämtlandsdistriktet pekar på Norge som en förebild.

– Norges verksamhet för äldre har visat sig vara kostnadseffektivt genom Eldrerådens verksamhet, skriver man i förslaget som är undertecknat av distriktsordförande Gusten Rolandsson och kassören Kaj Sjö.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.