Nyheter

SPF: Regeringen diskriminerar äldre

Publicerad 2011-05-19

De fem organisationerna har yttrat sig över finansdepartementets promemoria ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012”.
I den framgår hur regeringen vill sänka skatten för pensionärer 65+ med 2,3 miljarder.
Tankarna i promemorian blev kända i regeringens vårbudget. Skarpa förslag kommer i höstbudgeten som styr vad som ska ske med skatterna från och med 2012.

Diskriminerande
– Vi tillstyrker förslaget om ytterligare skattesänkning för pensionärer, skriver pensionärsorganisationerna, men med följande kommentar:
– Vi anser att det är klart otillfredsställande att det inte på långt när uppfyller kravet på rättvis skatt. Vi är av den bestämda åsikten att skatten ska vara lika för pensionärer och yrkesverksamma. Allt annat innebär en diskriminering av pensionärerna som grupp.

Femdubbelt till löntagarna
Regeringen aviserar också att man vill gå vidare med ett femte jobbskatteavdrag värt 12 miljarder, alltså fem gånger så mycket som skattesänkningen till pensionärerna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Mer till löntagarna
Om regeringen fullföljer förslagen i promemorian och sänker skatterna på nytt 2012 blir fördelningen mellan löntagare och pensionärer så här:

Så här ser sänkningarna ut till pensionärerna:
2009: 2,3 miljarder
2010: 3,0 miljarder
2011: 7,5 miljarder
2012: 2,3 miljarder
Summa: 15 miljarder

Så här ser det ut för löntagarna:
2007: 40 miljarder
2008: 11,8 miljarder
2009: 15 miljarder
2010: 10 miljarder
2012: 12 miljarder
Summa: 89 miljarder

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas