SPF Seniorerna om ny pensionsrapport: ”Det är ofullständigt”
Nyheter | PENSIONER
Foto: Colourbox

SPF Seniorerna om ny pensionsrapport: ”Det är ofullständigt”

Det nya pensionssystemet har gett bättre pensioner. Det skriver Pensionsmyndigheten i en ny rapport. En ofullständig beskrivning, anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-02

De flesta pensionärer har fått förbättrade inkomst- och tilläggspensioner sedan följsamhetsindexeringen infördes vid årsskiftet 2001/2002 jämfört med om den tidigare prisindexeringen hade fortsatt.

Eller enklare uttryckt: Tack vare att inkomstpensionerna är kopplade till löneutvecklingen och inte till prisutvecklingen blir det mer i pensionskuvertet.

300 kronor mer

De totala utbetalningarna av pensioner skulle ha varit cirka åtta miljarder kronor lägre om de istället hade räknats om med förändringen i prisbasbeloppet, står det i rapporten.

De åtta miljarder kronorna i skillnad motsvarar cirka 300 kronor per pensionär och månad i ökad inkomst jämfört med om pensionerna skulle ha förändrats i takt med prisbasbeloppet under motsvarande period.

Svag utveckling

Men det här är en ensidig beskrivning av dagens pensionssystem, menar kritikerna.

Bland dem SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson som saknar en jämförelse med lönernas utveckling under samma period.

– Att jämföra inkomstpension med prisindex är ofullständigt, det ger inte hela bilden. Saken är ju att inkomstpension måste bättre följa samhällets inkomstutveckling, vilket den inte gör. Inkomstpensionen har utvecklats bara snäppet bättre än prisindex, inte mer.

Sju procent

Under perioden 2002-2020 har nuvarande omräkning av inkomstpensionerna överstigit inflationen med drygt fyra procent, står det också att läsa i Pensionsmyndighetens rapport.

– De som pensionerades 2011 eller 2012 har därmed realt fått ökade pensioner med omkring sju procent fram till 2020, säger myndighetens analytiker Tommy Lowén.

Men att följsamhetsindexeringen hittills medfört en bättre utveckling än om pensionerna varit prisindexerade är ingen garanti för att det kommer att vara så också i framtiden, medger Pensionsmyndigheten.

Har förlorat

Det finns faktiskt en grupp pensionärer som skulle ha tjänat på om pensionerna hade varit knutna till prisbasbeloppet.

– I genomsnitt har alltså pensionärer tjänat på övergången till följsamhetsindexerade inkomstpensioner. Men de som pensionerades under den finansiella krisen 2009 har fram till 2020 fått realt oförändrade eller drygt 0,3 procents lägre pensioner, säger Tommy Lowén.

Priser eller löner

Före årsskiftet 2001/2002 räknades tilläggs- och folkpensionerna om med förändringen i prisbasbeloppet, så kallad prisindexering.

Med det nya systemet används istället en så kallad följsamhetsindexering för inkomst- och tilläggspensionen. Den innebär att pensionerna knyts till löneutvecklingen i samhället.

Men 1,6 procent dras bort varje år, med motiveringen att man som nybliven pensionär får tillgodoräkna sig ett förskott på sin egen intjänade pension.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas