SPFs expert: Vården dyrare i kommuner som medicinerar fel
Nyheter
SPFs expert Lars Nilsson närmast på bilden. Foto: Jan Arleij

SPFs expert: Vården dyrare i kommuner som medicinerar fel

Nu kommer SPF och PRO att ta i med hårdhandskarna för att få igång debatten ute i landets kommuner på allvar. Det lovade företrädare för de båda förbunden i samband med seminariet ”Vård eller vanevård” som just avslutats i Almedalen.

Publicerad 2012-07-03

SPF expert Lars Nilsson och PROs motsvarighet Sten Broström la fram tunga fakta framför ögonen på politiker och experter och en publik på ett 80-tal personer.

– Men vi ska sprida våra resultat. Idag går pressmeddelanden ut till hela landet, sa Sten Broström.

– Under hösten inleder vi också en uppvaktning av de kommuner där bristerna i vårdkvalitet är störst.

KPR måste trycka på
KPR-ledamöter kommer att involveras i arbetet med att väcka slumrande socialnämnder och passiva vårdorganisationer.

– Tror ni att Gulli Johansson som drogades ner av felaktiga läkemedel för att hon felaktigt klassades som dement skulle vara ett undantag? Nej, mina vänner. Det finns överallt i landet exempel på sådana öden, sa Sten Broström.

Läkare ofta okunniga
Lars Nilsson redovisade siffror som visar att i vissa kommuner i landet har över 60 procent av 80-plussarna tio eller fler läkemedel. Höga siffror gäller också för 80-plussare som ordineras direkt olämpliga läkemedel.

– Dessa läkemedel finns på en lista som Socialstyrelsen har tagit fram. Min erfarenhet säger mig att väldigt många läkare inte känner till denna lista, sa Lars Nilsson.

Dyrt göra fel
SPF-experten redovisade också nya siffror som klart visar på ett samband mellan felaktig läkemedelshantering av äldre och dyrare vårdkostnader.

– Vi har hittat siffror som visar att i de sämre kommunerna kostar vården för varje 80-plussare cirka 5 000 kronor mer per år när det gäller de som får tio eller fler läkemedel. I kommuner med höga andelar som får olämpliga läkemedel är snittkostnaden per patient och år 6 000 kronor högre.

Leder till mer hemtjänst
Det borde alltså vara lönsamt för kommunerna att agera mot felmedicineringen. Stora pengar finns att tjäna på det, framhöll Lars Nilsson och konstaterade att det inte finns forskning på detta samband.

– Men det är logiskt att ökad sjuklighet, som felmedicinering leder till, bör leda till ökat behov av hemtjänst i kommunerna, sa Lars Nilsson som kom med ett konkret förslag:

– När kommunerna upphandlar äldreomsorg och äldrevård bör kommunerna kräva sänkning av felmedicineringens nyckeltal. Det bör i sig minska kommunernas kostnader, förutom att kommunerna faktiskt har ett viktigt ansvar för äldres livskvalitet och hälsa på den här punkten.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas