Stannar på jobbet efter 67
Nyheter | Pensionsålder
Foto: Colourbox

Stannar på jobbet efter 67

Fler statsanställda väljer att jobba längre, bland både män och kvinnor.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-13

2010 valde 46 procent av de statsanställda att arbeta efter den månad då de fyllde 65. 2015 hade andelen ökat till 51 procent. Och omkring 20 procent fortsatte att jobba till 67 eller längre, enligt Statens tjänstepensionsverk SPV.

– Vi ser tydligt att fler och fler jobbar längre, på bara några år har det skett en kraftig ökning av de som arbetar kvar efter 67-årsmånaden, säger Helén Högberg, statistiker på SPV.

Framför allt är det anställda inom utbildningsområdet som väljer att stanna kvar i tjänst. Bara 12 procent av de statsanställda inom utbildning gick i pension före 65. Och den största ökningen av pensionsåldern står kvinnor för – även om det fortfarande är fler män än kvinnor som jobbar kvar efter 65.

Anställda inom samhällsskydd och rättskipning är betydligt mindre benägna att stanna kvar i tjänst efter pensionsdagen. Hela 40 procent inom det området valde att gå i pension före 65.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas