Nyheter

Stockholm kan få äldevårdcentraler

Sedan en kort tid tillbaka finns äldrevårdcentraler i Skåne. Nu budgeterar landstinget i Stockholm för äldrevårdscentraler även i huvudstaden.

Publicerad 2014-11-17

I Skåne har man valt att rikta in det förebyggande hälsoarbetet vid äldrevårdscentralerna på personer som är 75 år och äldre. Varje besök får ta upp till en timme. Det är betydligt mer än den kvart som avsätts för ett normalbesök på en vanlig vårdcentral.

Även i Göteborg finns en äldrevårdcentral för 70+ där man har läkare utbildade i geriatrik och en äldresjuksköterska.

Redan 2005 testade man äldrevårdcentraler i Stockholms län, men de lades ner efter en kort tid. Nu kan det alltså bli aktuellt igen. I Alliansens budget gör man det möjligt att öppna vårdcentraler som är specialiserade på vård och behandling av multisjuka äldre. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna har förespråkat äldrevårdscentraler.

– Tanken med de här husläkarmottagningarna är att besöken får ta längre tid och att de äldre patienterna kan få hjälp med flera besvär vid samma besök och tillfälle. På samma sätt som vi har BVC och MVC för barnavården och mödravården kommer vi att kunna ha ÄVC för äldrevården, säger Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd.

Ett motargument mot äldrevårdcentraler har varit att man befarar att vården för äldre blir sämre när gruppen lyfts ut från den ordniarie vården. Andra menar att eftersom äldre redan är den dominerande gruppen på ordinarie vårdcentraler bör alla vårdcentraler vara äldrevårdcentraler.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas