Nyheter

Stora skillnader i hjärthälsa

Det är mer än dubbelt så vanligt med hjärtinfarkt i Norrbotten än i Stockholm, enligt Hjärt-Lungfonden.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-01-24

Det är dessutom fler av de insjuknade som dör i Norrbotten än i Stockholm.

Totalt sett minskar antalet hjärtinfarkter i Sverige, vilket enligt Hjärt-Lungfonden beror på en kombination av forskningsframsteg och livsstilsförändringar. Under de senaste tio åren har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med hela 40 procent. Det råder dock stora skillnader över landet.

2015 drabbades 548 personer per 100 000 invånare (0,55 procent) av hjärtinfarkt i Norrbottens län. I Stockholms län var motsvarande siffra 254 personer av 100 000 invånare (0,25 procent).

I Norrbotten avled 135 av dessa, vilket motsvarar knappt 25 procent av alla som insjuknade i hjärtinfarkt. I Stockholm avled 56 personer under samma tid, vilket motsvarar 22 procent av alla som insjuknade.”

Totalt drabbades 26 600 personer i Sverige av hjärtinfarkt under 2015.

– Vi vet inte helt säkert vad skillnaderna beror på men en bidragande orsak kan vara socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och att livsstilen ser olika ut beroende på var man bor i landet, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-01-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas