Nyheter

Stora skillnader i medellivslängd

Fallskadorna ökar och skillnaderna i äldres hälsa och medellivslängd varierar kraftigt inom landet. Det visar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i öppna jämförelser för 2013.

Publicerad 2014-01-15

De landsting och regioner som lyckas bäst i vård och omsorg av äldre har en tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Här finns etablerade samverkansforum både på strategisk och på operativ nivå.

När det gäller antalet fallskador i landets kommuner varierar de mellan 33 per 1000 invånare i Olofström upp till 80 per 1 000 invånare i Sundbyberg och Malå. I riket har siffran gått upp från 58 per 1 000 invånare till 61 per 1 000 invånare under perioden 2005-2012.

Äldst blir befolkningen i Danderyds kommun. Här ligger medellivslängden för kvinnor på 86,1 år. Medellivslängden för män ligger här på 83,2 år. Orsa ligger i botten när det gäller kvinnors medellivslängd. Här blir kvinnorna i genomsnitt 80,3 år. Ljusnarsberg har kortast medellivslängd bland män. Männen blir i genomsnitt 74,2 år.

Resultaten visar att det inte finns några större skillnader i hur äldre upplever kvaliteten hos äldreomsorgen mellan offentliga och privata utförare. Enligt rapporten är de privata bättre på att informera om förändringar i förväg. Samtidigt har de äldre med äldreomsorg som utförs av privata företag större möjlighet att påverka när hjälpen ska utföras.

Peter Söderlund

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas