Nyheter

Stora skillnader i medellivslängd

Fallskadorna ökar och skillnaderna i äldres hälsa och medellivslängd varierar kraftigt inom landet. Det visar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i öppna jämförelser för 2013.

Publicerad 2014-01-15

De landsting och regioner som lyckas bäst i vård och omsorg av äldre har en tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Här finns etablerade samverkansforum både på strategisk och på operativ nivå.

När det gäller antalet fallskador i landets kommuner varierar de mellan 33 per 1000 invånare i Olofström upp till 80 per 1 000 invånare i Sundbyberg och Malå. I riket har siffran gått upp från 58 per 1 000 invånare till 61 per 1 000 invånare under perioden 2005-2012.

Äldst blir befolkningen i Danderyds kommun. Här ligger medellivslängden för kvinnor på 86,1 år. Medellivslängden för män ligger här på 83,2 år. Orsa ligger i botten när det gäller kvinnors medellivslängd. Här blir kvinnorna i genomsnitt 80,3 år. Ljusnarsberg har kortast medellivslängd bland män. Männen blir i genomsnitt 74,2 år.

Resultaten visar att det inte finns några större skillnader i hur äldre upplever kvaliteten hos äldreomsorgen mellan offentliga och privata utförare. Enligt rapporten är de privata bättre på att informera om förändringar i förväg. Samtidigt har de äldre med äldreomsorg som utförs av privata företag större möjlighet att påverka när hjälpen ska utföras.

Peter Söderlund

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas