Nyheter

Liten effekt av långt arbetsliv

Publicerad 2011-09-07

– Det som är tydligt i vår undersökning är också utjämningen mellan pensionärshushåll, konstaterar Maria Ahrengart och Daniel Ragnegård på Institutet för Privatekonomi, Swedbank.

Varje år sedan 1971 räknar Swedbanks ekonomer på hur några exempelfamiljers ekonomi kan se ut. Man ser efter vad familjerna har kvar efter nödvändiga utgifter. Det ger en mätare av standard över tid.

Här är utvecklingen för tre hushållstyper.

Enpersonshushållet

Under hela perioden har hushållet ökat sitt utrymme utöver det nödvändiga med cirka 4 000 kr till cirka 9 000 kr, dvs plus 80 procent.

Tvåbarnsfamiljen
Hushållet har ökat sitt utrymme efter det nödvändiga med cirka 7 000 kr till drygt 14 000 kr, alltså en fördubbling.

Folk-/garantipensionären
En garantipensionär med bostadstillägg har fått en viss förbättring under perioden, med ungefär samma rörelsemönster som för de övriga hushållen. Förbättringen sedan 1971 har gått från 640 kr till 1 300 kr.

Jämför pensionärer

Swedbank har också gjort en jämförelse mellan en garantipensionär och en tilläggspensionär.

– Utvecklingen för pensionärer har varit mycket olika då garantipensionen visat en stigande trend och tilläggspensionen en sjunkande, konstaterar Swedbankekonomerna.

– Utvecklingen av disponibel inkomst visar att garantipensionären har fått en ökning med 85 procent, medan tilläggspensionären fått en ökning med enbart 3 procent under 40-årsperioden.

Swedbank har räknat på en ATP-/tilläggspensionär med 6,5 pensionspoäng. Båda är födda 1937 eller tidigare och garantipensionären har bostadstillägg.

Krympande avstånd
Samma förändring, fast inte lika stor, framträder om man jämför med en garantipensionär utan bostadstillägg.

– Skillnaden mellan denna tilläggspensionärs disponibla inkomst och garantipensionärens har minskat ordentligt under 40-årsperioden. 1971 var tilläggspensionärens inkomst 112 procent högre än garantipensionärens. Idag är den enbart 12 procent högre.

Arbetslinjen
Undersökningen kan ge nytt bränsle åt debatten om arbetslinjen i pensionssystemet. Alla politiker säger att det inte bara ska löna sig att arbeta, utan också att ha arbetat.

Likaså diskussionen om det så kallade respektavståndet, alltså vad som är rimlig och rättvis skillnad i ekonomiskt utfall för två pensionärer, där den ena har förvärvsarbetat 40 år och den andra inte har arbetat alls.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas