Större fokus på ungas behov i ny socialtjänstlag
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Nyheter

Större fokus på ungas behov i ny socialtjänstlag

Regeringen vill ändra socialtjänstlagen. Det nya lagförslaget kräver bland annat att socialtjänsten ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-07-02

Under tisdagen presenterade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) regeringens förslag till en ny socialtjänstlag. Fokus ligger på de utmaningar som återfinns kring ungdomars utsatthet, den växande gängkriminaliteten och behovet av tidigare insatser. Men förändringarna gäller hela lagstiftningen, inklusive äldreomsorgen.

– När verkligheten förändras måste även våra verktyg förändras. Länge har vi gjort för lite och för sent. Våra socialsekreterare förtjänar bättre förutsättningar, inledde Camilla Waltersson Grönvall.

Ministern betonade att det nya lagförslaget innebär ett nytt krav på att socialtjänsten ska bedriva sin verksamhet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Den största förändringen innebär att vissa insatser i framtiden ska kunna sättas in utan individuell bedömning och även utan vårdnadshavares godkännande.

– Det här blir en ny lag där vi stärker barnrättsperspektivet, menade Camilla Waltersson Grönvall.

Förslaget presenterades av ministern tillsammans med SKR:s ordförande Anders Henriksson, Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers, fackförbundet Visions förbundsordförande Veronica Magnusson och Föreningen Sveriges socialchefers ordförande Monica Persson.

– Med detta förslag kommer trösklarna till socialtjänsten sänkas, det kommer bli enklare att nå barn i behov av stöd, och lättare att sätta in insatser utan långa utredningar. Denna nya lag kommer innebära ett paradigmskifte i hur socialtjänsten kan arbeta, kommenterade SKR:s ordförande Anders Henriksson.

– Det är glädjande att regeringen nu gör tydligt att kommunerna ska jobba förebyggande och att det inte är något som kan prioriteras bort, sa fackförbundet Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

– Vi förväntar oss nu att riksdag och regioner nu ger de förutsättningar som krävs för att göra dessa förändringar möjliga, kommenterade Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers.

– Vi skjuter till 8 miljarder kronor under fem år för att möjliggöra detta arbete, meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar det nya lagförslaget:

– Äntligen ska socialtjänstens verksamhet, inklusive äldreomsorg, bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. SPF Seniorerna har drivit detta krav sedan flera år. Kravet gäller sedan länge för hälso- och sjukvårdens verksamhet och är efterlängtat för alla seniorer som är beroende av hemtjänst och särskilda boenden. Den nya bestämmelsen ger rättsliga förutsättningar för en äldreomsorg av hög kvalitet. Över tid har äldreomsorgen blivit en verksamhet som är alltmer komplex och beroende av kompetens.

Hon välkomnar också att fler insatser ska kunna sättas in utan individuell behovsprövning.

– I dag krävs ansökan om insatser, vilken av många seniorer uppfattas som besvärande och ibland kränkande. Dessutom öppnar det för olika bedömningar beroende på vilken kommun som gör bedömningen. Äldreomsorgen ska var likvärdig och inte beroende av var man råkar bo eller vem man är.

Eva Eriksson anser att kommunerna nu måste ställa om för att den nya socialtjänstlagen verkligen ska bli ett paradigmskifte.

– Vi ser fram emot att äldreomsorgen ska arbeta mer förebyggande, mer kunskapsbaserat och med tydligare rutiner – så att äldres självbestämmande och kvaliteten i omsorgen förstärks.

Socialtjänstlagen

År 1956 ersattes dåtidens fattigvård med den så kallade socialhjälpslagen. Den byggde på att stöd skulle ses som en medborglig rättighet som inte kränkte individens värdighet.

1982 trädde istället Socialtjänstlagen i kraft, som ersatte socialhjälpslagen samt även barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen.

Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg.

Den nuvarande lagstiftningen är från 2001.

Dölj faktaruta
Jonas Nordling
Publicerad 2024-07-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas