Nyheter

Strokepatienter får inte vård i tid

Publicerad 2011-06-21

En patient som drabbas av en liten stroke till följd av förträngningar i halskärlen bör exempelvis opereras inom 14 dagar efter symtom. Men bara hälften av landstingen klarar detta, visar en nationell utvärdering från Socialstyrelsen.

I Gävleborg, Sörmland och Västernorrland är väntetiden omkring 30 dagar.

Fler strokepatienter bör också vårdas på strokeenheter enligt Socialstyrelsen. Lägst andel har landstingen i Kronoberg, Dalarna och Stockholm. 86,5 procent är det aktuella riksgenomsnittet.

Läget kan förbättras
– Den siffran borde kunna höjas till 90 procent. Vissa patienter kan vara i behov av intensivvård eller neurokirurgisk vård. Övriga patienter bör vårdas på strokeenhet där vården är optimalt utformad. På så sätt kan överlevnaden för strokepatienter ökas och riskerna för komplikationer minimeras, säger utredaren Björn Nilsson.

Många drabbas varje dag

Varje år får 30 000 människor stroke, alltså en infarkt på grund av blodpropp eller blödning i hjärnan. Hälften av dem dör eller får svåra funktionshinder.

På SPF-kongressen i Ronneby demonstrerades AKUT-projektet, ett sätt för var och en att lättare kunna se om en medmänniska drabbats av stroke och hur man i så fall ska agera. AKUT står för Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se


Så hjälper du någon som fått stroke:

Här kan du ladda ner rapporten

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas