Svaga förlorar på regeringens budget
Nyheter | Vårbudgeten

Svaga förlorar på regeringens budget

Garantipensionärer hör till de lottlösa i regeringens vårbudget. Den analysen gör privatekonomen Arturo Arques.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-15

Garantipensionärerna, och de arbetslösa, får små eller inga inkomstökningar, samtidigt som levnadsomkostnaderna ökar.

– Ja, förlorarna är garantipensionärer och arbetslösa som får små eller inga inkomstökningar men däremot högre levnadskostnader, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Höjdes 2019

Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner får 300 kronor mer i pension, men tar man hänsyn till inflation är deras ekonomi oförändrad jämfört med 2018, enligt Arturo Arques.

Garantipensionen är visserligen högre 2019 än 2018.

– Men till följd av inflation får ändå garantipensionären 160 kronor mindre kvar i plånboken varje månad, säger Arturo Arques.

M+KD-budgeten

Vinnare finns. Främst är det löntagare som kan konstatera att man får högre inkomster men också sänkt inkomstskatt, något som fanns med i den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick riksdagens stöd för i december.

Höjt barnbidrag ökar också barnfamiljernas köpkraft. En tvåbarnsfamilj kan ha mellan 800 och 2 000 kronor mer i plånboken men tar man också här hänsyn till inflationen handlar det om runt 300-900 kronor varje månad.

Så räknar Arturo Arques

Löneinkomsterna ökar i genomsnitt med 2,4 procent mellan januari 2018 och januari 2019.

Barnbidraget höjdes med 200 kronor per månad och barn i mars 2018.

Pensionerna höjs med omkring 1,5-2 procent.

Inkomstskatten på både löner och pensioner sänktes 1 januari 2019.

Prisökningen, inflationen, uppgår till knappt 3 procent under 2018.

TV-avgiften läggs på skatten från 2019, i stället för att inkluderas i levnadskostnader.

Analysen är gjord i fasta priser, det vill säga med hänsyn tagen till inflation och omräknat till 2019 års prisnivå.

Arturo Arques.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas