Nyheter

Svårt få fallförebyggande träning

Balansträning för att förebygga fallskador är ovanligt i Sverige, skriver SBU. Det trots att en fjärdedel eller fler av fallen skulle kunna undvikas. Hos flera SPF-föreningar kan du träna styrka och balans.

Publicerad 2014-12-04

Styrketräning som kombineras med balansträning kan minska fall och frakturer hos äldre med mellan 25 och 30 procent, enligt SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Med tanke på att 1500 seniorer avlider till följd av fall varje år, och att närmare 17 000 drabbas av höftfrakturer, skulle hela 4 500 – 5 500 personer kunna räddas undan fallskador, bara genom balansträning.

Många som råkat ut för ett fall blir rädda att ramla igen och begränsar sitt liv, med försämrad livskvalitet som följd.

SBU föreslår att fallförebyggande träning utvecklas inom vården, men också att pensionärsorganisationer, gymnastik- och idrottsföreningar organiserar balansträning.

Många SPF-föreningar erbjuder fysiska aktiviteter av olika slag, från spinning, bugg, styrketräning och skidåkning till lugnare övningar som vattengymnastik, quigong, promenader, sittgymnastik. Ta gärna kontakt med din förening och se vad som kan passa dig.

Såväl fysisk träning som annat skadeförebyggande arbete är prioriterade områden inom SPFs folkhälsoarbete: http://www.spf.se/subPage1.asp?nodeid=60716

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.