Nyheter

”Sverige behöver fler äldre företagare”

Publicerad 2011-01-04

En bakgrund till kravet är att såväl pensionssystem som den offentliga sektorns finansieringsbehov inte kommer att stå pall när 1,6 miljoner svenskar pensioneras fram till år 2025. Inom vissa yrken kommer fler än hälften att pensioneras under perioden.

”Redan 2009 konstaterade en statlig utredning tre viktiga saker: att en lösning på finansieringsproblemen i den offentliga sektorn är att öka antalet arbetstimmar i ekonomin, att det bästa sättet att göra det är att se till att fler stannar i arbetslivet längre och att ett sätt att åstadkomma det är att underlätta för äldre att starta eller fortsätta driva företag.” skriver Olsson och Dahlberg i inlägget, bland annat publicerat i Dalarnas Tidningar och Västmanlands läns tidning.

Att starta ett företag och bli seniorföretagare är inte ovanligt. Redan i dag drivs närmare 15 procent av alla enskilda firmor (drygt 56 000) av personer över 65 år, och till det kommer aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Alla vinnare
Det här är en utveckling som staten har mycket att vinna på om den kan förstärkas ytterligare. Det finns framför allt tre skäl till varför seniorföretagande är positivt och behöver stärkas ytterligare, menar debattörerna:

  • Grundförutsättningarna för ett framgångsrikt företagande är som allra bäst i mogen ålder. En seniorföretagare har haft ett helt yrkesliv på sig att bygga upp kompetens, erfarenhet och nätverk.
  • Ekonomiska vinster finns för både för samhället och för företagaren. Samhället är vinnare då fler arbetar, betalar skatt och bidrar till finansieringen av pensioner, sjukvård och annan offentlig service. Seniorföretagaren själv har möjlighet att dryga ut sin pension med inkomster från företaget.
  • Seniorföretagaren stora möjligheter att påverka sin egen livssituation. Som företagare kan man styra över vilket arbete som ska utföras, i vilken omfattning samt när och hur det ska göras. Företagandet kan också underlätta för den som vill behålla eller vidga sitt sociala nätverk, utveckla sin kompetens och fortsätta att känna sig behövda, faktorer som är viktiga för hälsa och välbefinnande.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas