Nyheter

Valfrihet vinner terräng

Antalet kommuner med valfrihetssystem har tredubblats under perioden 2009-2011. Det visar en sammanställning från Konkurrensverket.

Publicerad 2012-02-06

Var tredje kommun har nu infört valfrihetssystem. Utöver dessa har 69 kommuner fattat beslut att göra det.

– Av rapporten framgår att hemtjänst är den tjänst där brukarna har störst möjlighet att välja utförare. Ungefär varannan brukare som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsten, skriver Konkurrensverket i delrapporten ”Kommunernas valfrihetssystem – så fungerar konkurrensen” som nu har lämnats till regeringen.

”En framgång”
– Valfrihetsreformen har så här långt varit en framgång. Fler brukare har möjlighet att göra egna val, till exempel vem som ska utföra hemtjänst. Nu går vi vidare för att öka kunskapen om hur valfrihetsystem fungerar och identifiera behovet av eventuella förbättringar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Förortskommuner utanför storstäderna har varit snabbast att införa valfrihetssystem för olika kommunala tjänster.

Icke-väljaren
Slutrapporten ska vara klar den 31 januari 2013. I den ska bland annat kartläggas olika system att tilldela utförare om brukaren själv inte väljer och om hur information om olika utförare fungerar.

– Det är också viktigt med effektiv tillsyn och uppföljning av verksamheterna, framhåller Dan Sjöblom.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Stora skillnader

Förortskommuner har varit snabbast att införa valfrihetssystem. I 79 procent av förortskommunerna har införts möjlighet för brukare att välja vilket företag som ska utföra till exempel hemtjänst. I mindre kommuner (färre än 12 500 invånare) har intresset varit lägre och i glesbygdskommunerna har drygt 20 procent infört valfrihetssystem.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas