Nyheter

Tankefel inom äldrevården

Gösta Bucht, geriatriker och SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor anser att Socialstyrelsen bör slopa de så kallade "genomförandeplanerna".

Publicerad 2014-08-08

– På 1980-talet hade vi begreppet ”individuell vårdplanering”. Det har idag skrotats och istället har man infört något som kallas ”genomförandeplan”. Det betyder faktiskt att man har gått över från ett kundperspektiv till ett företagsperspektiv. Det betyder att frågan man ställer sig idag är ”vad kan vi ge individen?” istället för ”vad behöver individen?” Det blir tankefel direkt, och det är förskräckligt! Det lägger i praktiken beslutsrätten hos utföraren.

Gösta Buchts  uttalande är  hämtat från ett längre samtal mellan honom, geriatrikprofessor Yngve Gustafson och Jane Lindell Ljunggren som driver ett prisat äldreboende på Gotland.

Hela artikeln Lägg ner landstingen hittar du här.

Intervjuare: Jan Arleij

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas