– Trottoaren måste vara fredat område
Foto: Colourbox
Nyheter

– Trottoaren måste vara fredat område

SPF säger nej till Cyklingsutredningens förslag att låta barn, till och med åtta års ålder, cykla på gångbana om cykelbana saknas.

Publicerad 2013-03-14

Många äldre fotgängare upplever en stor rädsla och otrygghet med cyklister på trottoarer och gångvägar, poängterar SPF.

– Antalet äldre ökar nu i snabb takt med ca 30 000 personer per år. För att inte äventyra nollvisionen är det nödvändigt att trafiksystemet anpassas till vår åldrande befolkning. Det är då helt fel att införa en åtgärd som definitivt ökar de äldres otrygghet och sannolikt också försämrar deras säkerhet, skriver SPFs trafikexpert Gunnar Carlsson i ett remissvar till regeringen.

– Trottoaren måste vara ett fredat område där gamla och sköra människor kan känna trygghet.

Inte bra för barnen
Det är också högst tveksamt om åtgärden medför någon förbättring för barnen, menar förbundet.

– Det finns forskning som visar att det är sannolikt att den ökade säkerhet barnen får genom att cykla på trottoaren uppvägs av en ökad olycksrisk när de ska korsa de gator som de passerar under sin cykeltur.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

SPF-ARGUMENT

De äldre är starkt överrepresenterade i fotgängarskador, i såväl egentliga trafikolyckor som i fallskador.

De äldre klarar sig sämst när olyckan är framme vilket beror på den äldre kroppens ökade skörhet.

”Ökad och säkrare cykling” är namnet på Cyklingsutredningen.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas