Nyheter

– Tusentals med nedsatt syn och hörsel glöms bort

I tider av en allt snabbare och hetare valdebatt finns det grupper som lätt glöms bort. Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning till exempel.

Publicerad 2014-04-08

Det lyckades dock Nordens Välfärdscenter råda bot på när man på tisdagseftermiddagen ordnade ett webbsänt seminarium i Stockholm med tunga riksdagspolitiker på plats.

– Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn. Målet är att söka efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och försöker bidra till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen, berättade projektledare Johan Nyman.

På plats under seminariet fanns de äldrepolitiskt specialiserade riksdagspolitikerna Barbro Westerholm (FP),
Catharina Bråkenhielm (S),
 Eva Olofsson (V) 
och Margareta Kjellin (M).

Barbro Westerholm skickade ett budskap till SPF och de övriga pensionärsorganisationerna:

– De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna har en väldigt viktig uppgift i att uppmärksamma den här gruppen av äldre. De behöver få sina frågor lyfta till oss politiker på alla nivåer.

Westerholm bedömer att det finns mellan 30-40 000 människor över 75 år med dövblinds-problematik.

Det finns behov av mer kunskap, och det behövs att fler politiker intresserar sig för den här gruppen, framhöll Barbro Westerholm.

– Det är ett folkhälsoproblem vi talar om. Väldigt viktigt är att samhället försöker individualisera insatserna. Alla människor är olika, också i den här gruppen av årsrika.

I ett avslutande panelsamtal höll Catharina Bråkenhielm med om att kunskapsbehovet är stort.

– Den här dagen har gett mig flera aha-upplevelser. Trots att jag är inriktad på äldrefrågor i riksdagen så inser jag att det finns mycket att lära som är okänt för många av oss.

Margareta Kjellin tror att framtidens teknikutveckling innebär en stor möjlighet att förbättra för den utsatta gruppen.

Eva Olofsson tryckte på att biståndsbedömningen behöver ge större utrymme för att möta dövblindgruppens behov. Äldreomsorgen måste då ges större resurser för att klara de uppgifter det handlar om.

Ledamöterna enades om att riksdagen kan göra en hel del. Exempelvis kan riksdagen stimulera kommuner och landsting att inleda projekt och samarbeten för att lyfta frågan högre på dagordningen.

Ett medskick från publiken till politikerna var att det bör beslutas bli obligatoriskt för kommunerna att ha heminstruktörer som ska hjälpa till med effektiva hjälpmedel som passar de individuella behoven.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se 

Dövblinda äldre

Seminariedagen är ett led i Nordens Välfärdscenters lansering av en ny distansutbildning för vårdpersonal i Norden. Syftet är att ge kunskap och praktiska råd om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige samlar kunskap om den utsatta gruppen dövblinda. Man får olika uppdrag från socialdepartementet. Läs mer på http://www.nkcdb.se

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas