Fem av sex kommuner struntar i dietist
Nyheter | Mat

Fem av sex kommuner struntar i dietist

Minst 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Ändå är det bara var sjätte kommun som har anställt en dietist med fokus på den drabbade gruppen.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-14

– Ren och skär åldersdiskriminering, konstaterade riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) som tillsammans med Catharina Bråkenhielm (S) bjöd in till riksdagsseminariet ”Våra äldre svälter – vad gör vi?” på onsdagseftermiddagen (14/2).

Epidemi

Medarrangör var Findus Special Foods vars chef Gunnel Stuhr Olsson kallade dagens situation för en “epidemi”.

– Utöver de 40 000 undernärda befinner sig ytterligare 100 000 i riskzonen för undernäring. Vi vet att det är kopplat till exempelvis fallolyckor som bara de innebär att 1 600 dör varje år.

Samtidigt växer gruppen äldre över 65 år och beräknas uppgå till 2,1 miljoner år 2020, konstaterade Gunnel Stuhr Olsson som tecknade en bild av enorma besparingar för samhället om undernäringen, och därmed ökade kostnader för vård och äldreboende, kan pressas tillbaka.

Län saknar helt

Ett sätt att göra det är om kommunerna anställer fler dietister med inriktning på äldreomsorg, framhöll Josephine Garpsäter, ordförande för Geriatriska dietister.

– Men faktum är att bara 51 av landets 290 kommuner har dietister med inriktning mot äldreomsorg. Det finns hela län i Sverige som helt saknar dietister med fokus på de äldre inom äldreomsorgen.

Josephine Garpsäter.

En konsekvens av detta blir bland annat att drabbade äldre inte åtnjuter den lagstadgade jämlika vård som de har rätt till, fortsatte Josephine Garpsäter, och poängterade också att all rehabilitering förutsätter tillräckliga näringsintag.

Hon visade en bild på psykologen Abraham Maslows behovstrappa, och konstaterade att om inte grundbehov av exempelvis näring är tillfredsställt kan man inte heller tillgodose en rad andra behov.

– Skollagen innehåller krav på näringsinnehållet i måltiderna i skolan, och då handlar det i allmänhet om en måltid per dag. I äldreomsorgen handlar det om många fler måltider, ofta dygnets alla intag, men ändå finns ingen motsvarande lag.

Bättre förståelse

För att möta dagens och framtidens utmaningar och se till att äldreomsorgen är värdig, välfungerande och hälsosam är det viktigt att få en bättre förståelse kring matens roll för äldres livskvalitet och hur den bidrar till minskat behov av omvårdnad, summerade Barbro Westerholm och Catharina Bråkenhielm.

Och frågan om äldres undernäring tycks väcka ett allt större engagemang bland riksdagens politiker, berättade Catharina Bråkenhielm.

629 boende men bara en dietist i Östersund.

Just nu arbetar hon och utskottets ledamöter med att behandla den gångna höstens riksdagsmotioner.

– Många har lagt förslag som berör äldres undernäring. Det handlar inte bara om vad som finns på tallriken utan också om måltiden och måltidssituationen. Det är glädjande, sa Catharina Bråkenhielm.

Kvalitetplanen

En annan pågående politisk process som många hoppas mycket på gäller vilka skarpa förslag som regeringen ska gå fram med när den nationella kvalitetsplanen är färdigberedd på äldreminister Åsa Regnérs (S) socialdepartement.

Proposition väntas under våren.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas