Nyheter

V vill se debatt om äldreomsorgen

Publicerad 2011-09-27

Satsningen på en ökad bemanning i äldreomsorgen ska prioritera handlar demensvården, tycker V som i sin skuggbudget lägger 1 miljard kronor 2012, 2 miljarder 2013 och 3 miljarder 2014.

Det ger också 7 500 nya välfärdsjobb, enligt partiledningen.

– När äldreomsorgen inte fungerar får ofta de äldres döttrar ta över ansvaret. Arbetsvillkoren för personalen försämras. Vår satsning på äldreomsorgen är viktig för jämställdheten. Någonting är fel när kommunernas timtaxa för hemtjänsten högre än kostnaden för avdragsgilla hushållsnära tjänster, därför vill vi ha ett tak på timavgiften för hemtjänst på 100 kronor, säger Eva Olofsson (V), äldrepolitisk talesperson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vill stötta kommunernas hemtjänst

Vänsterpartiets budgetsatsningar på äldreomsorgen omfattar fyra förslag, utöver miljardförstärkningen till mer personal:

  1. Ett tak på max 100 kronor per timme för hemtjänst från 2012: 300 miljoner för detta ändamål.
  2. Stimulanspengar på 200 miljoner om året för att få fler kommuner att göra det enklare att få hemtjänst.
  3. Ett kunskapslyft för anställda i äldreomsorgen med 3 000 utbildningsvikariat nästa år, och åren därefter 5 000 vikariat per år. Vikariaten subventioneras genom ett särskilt anställningsstöd, och riktar sig i första hand till arbetslösa med omvårdnadsutbildning, som på så sätt får möjlighet att etablera sig i yrket. Kostnaden för utbildningsvikariaten inklusive utbildningskostnaderna beräknas bli 650 miljoner år 2012 och 1,1 miljard år 2013 respektive 2014.
  4. Utveckling av äldreomsorgen för äldre med annat modersmål: 150 miljoner. Det gäller både för nationella minoriteter och för dem som invandrat till Sverige. Dessutom en satsning på 30 miljoner på tre år till äldrevägledare för döva.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas